Vergisten en kraken combineren

Publicatiedatum: 04 november 2016

Door het combineren van mestvergisting en een kraker is een hoger rendement te halen dan wanneer alleen een mestvergistingsinstallatie of alleen een kraker geplaatst wordt. Dat stelt Harm Wientjes, projectaccountmanager bij DLV Advies en nauw betrokken bij initiatieven op het gebied van mestvergisting zoals de Jumpstart van FrieslandCampina. 

Rendement berekenen bij Jumpstart project

Harm Wientjes maakt voor veel bedrijven een rendementsberekening. Bijvoorbeeld voor bedrijven die overwegen deel te nemen aan het Jumpstart project van FrieslandCampina. Harm: “De berekeningen die ik maak zijn bedrijfsspecifiek. Ik ga niet uit van gemiddeldes, maar van de werkelijke gegevens van het bedrijf. Zo maakt het voor het rendement bijvoorbeeld veel uit of er gewerkt wordt met gewone drijfmest of dat de dunne en dikke fractie al op de mestgang gescheiden wordt.” 

Hogere SDE-toeslag bij kraker en vergister

Uit de rendementsberekeningen blijkt dat het combineren van een mestkraker en een mestvergister meer rendement oplevert dan elk van de systemen apart. “Met de vergister produceer je stroom en warmte. De stroom kun je aan het net leveren. Als je ook de vrijgekomen warmte benut, levert dit een hogere SDE-toeslag op. Die warmte kun je bijvoorbeeld benutten om een woonhuis te verwarmen maar je kunt het ook gebruiken om digestaat te verwarmen. Met het verwarmde digestaat heb je bij de kraker een hogere stikstofemmissie. Daardoor heb je een betere efficiëntie van stikstofterugwinning en dit leidt tot lagere mestkosten”, zo legt Harm uit.
Als je een kraker en vergister in combinatie neerzet  is dit dus efficiënter dan beide systemen los. Het economisch rendement van de beide modules verbetert en dit kan vooral voor het rendement van de vergister voor een positieve omslag zorgen.

Meer weten over mestvergisting?

Meer weten over mestvergisting op het eigen bedrijf? Neem dan contact op met Harm Wientjes via h.wientjes@dlvadvies.nl of 06 20 39 82 71.


 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar