Video: het belang van veldbonen

Publicatiedatum: 03 augustus 2023

Hoe kunnen we onze bedrijven toekomstbestendig maken? Een antwoord hierop is de teelt van alternatieve gewassen zoals veldbonen. Tijdens de demonstratiemiddag op 17 juli jl. geven Sytze Waltje en Jelle Broersma, beide adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies, uitleg over onder andere de rassenkeuze, het inzaaien van de bonen, de bemesting van dit vlinderbloemige gewas en de gewasbescherming.

In ondertaande video's gaan Sytze en Jelle dieper in op het belang van veldbonen. Hierbij benadrukken zij dat veldbonen als rustgewas worden beschouwd in het nieuwe GLB en kunnen worden ingezet als rotatie- en rustgewas om te voldoen aan de verplichtingen vanuit het 7e NAP.

 

Mede mogelijk gemaakt door

Binnen het Friese project 'Tegearre ûnderfine' en het Groningse project 'Samen werken, samen sterker' wordt aan de hand van praktijkkennis via proefvelden gekeken hoe agrarische ondernemers toekomstbestendig kunnen blijven boeren in een omgeving waarin markt, klimaat en regelgeving continu veranderen. Deze projecten zijn mede mogelijk door steun van de provincie Friesland ('Tegearre ûnderfine') en provincie Groningen ('Samen werken, samen sterker') én het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuws