Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van mest en mineralen.

06 september 2023

Fosfaatverrekening

Heeft u het afgelopen jaar meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland uit dierlijke mest gebruikt?...

23 augustus 2023

Aangemeld voor GLB-subsidies? Houd uw bedrijfssituatie actueel!

Tot 15 juni konden GLB-subsidies aangemeld worden in de Gecombineerde opgave, waarbij de Eco-activiteiten...

07 augustus 2023

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 25 augustus a.s....

03 augustus 2023

Video: het belang van veldbonen

Hoe kunnen we onze bedrijven toekomstbestendig maken? Een antwoord hierop is de teelt van alternatieve...

21 juli 2023

RVDM: zijn alle mesttransporten goed geregistreerd?

Begin dit jaar is het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) ingevoerd voor het melden...

20 juli 2023

Veldbijeenkomst benadrukt toekomstbestendige waarde van veldbonen

Hoe kunnen we onze bedrijven toekomstbestendig maken? Een antwoord hierop zijn de alternatieve teelten. Op...

17 juli 2023

Kans op nitraatuitspoeling verkleinen met eiwitgewassen

Melkveehouders met grond in grondwaterbeschermingsgebieden kunnen sinds dit jaar geen derogatie meer...

11 juli 2023

Praktijkmiddag regeneratieve landbouw 25 augustus

De bodem is het belangrijkste productiemiddel voor elke teler. Regeneratieve landbouw helpt om de bodem...

27 juni 2023

Uitnodiging demonstratie veldbonen 17 juli a.s.

In het nieuwe GLB gelden veldbonen als rustgewas en kunnen ze ingezet worden als rustgewas vanuit het...

24 mei 2023

Boer in grondwaterbeschermingsgebied verliest derogatie dit jaar al

Melkveehouders met grond in grondwaterbeschermingsgebieden kunnen dit jaar al geen derogatie meer aanvragen....

16 mei 2023

Proeftuin regeneratieve landbouw Noord-Holland

Regeneratieve landbouw, wat houdt dat precies in? Een sector breed gedragen definitie is er nog niet....

08 mei 2023

Masterclass 'Perspectief voor de biologische melkveehouderij'

Op woensdag 24 mei 2023 organiseert BioLogisch Limburg in samenwerking met de LLTB een gratis masterclass...