Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van mest en mineralen.

05 april 2016

Fosfaatrechten luchtbel

De fosfaatkogel is door de kerk, zo lijkt het. 2 Juli 2015 is de peildatum. De fosfaatruimte die gebruikt...

31 maart 2016

Grond uitruilen met akkerbouwer

Welke mogelijkheden liggen er voor melkveehouders om grond uit te ruilen met akkerbouwers? En wat...

29 maart 2016

Monomestvergisting voor het ultieme plaatje

Er zijn volop plannen voor monomestvergisters. Voor de bouw is geen milieuvergunning meer nodig, wat...

21 maart 2016

Mesten met dunne fractie

In functie van boxbedekking of in dienst van mestafzet; dat zijn de overwegingen om mest te scheiden....

01 maart 2016

Hogere gewasopbrengst grasland bij bemesting digestaat

Het netwerk ‘Microvergister in de praktijk’ presenteerde onlangs een tussentijdse uitkomst...

25 februari 2016

Hoger BEX-voordeel in 2016 haalbaar

Het ruwvoer dat in 2015 is aangelegd biedt de mogelijkheid om het BEX-voordeel in 2016 te verhogen. Uit...

25 februari 2016

Mestverwerking op eigen bedrijf rendabel

Dat mestverwerking op het eigen bedrijf rendabel is blijkt uit enkele investeringsplannen in mestverwerkingstechnieken...

19 februari 2016

Groen Fosfaat voor landbouw

De tijd van het maïs zaaien komt weer dichterbij. Voor het tweede jaar zonder toediening van fosfaatkunstmest....

27 januari 2016

Trend: gescheiden varkensmest

Het scheiden van varkensmest in een dunne en stapelbare fractie blijft aan populariteit winnen. Varkenshouders...

26 januari 2016

2015: extra mestverwerking door laag BEX-voordeel

2015 Is voor een deel van de melkveehouders een duur mestjaar geworden. De BEX-resultaten vielen tegen...

26 januari 2016

Keren voor hogere maïsopbrengst

Noord-Limburgse boeren en loonwerkers ervaren via een waardenetwerk van de provincie Limburg welke grondbewerking...

20 januari 2016

Mest duur betaald

Mestafzetkosten zijn 3 tot 4 euro per big en 6,7 tot 9 cent per kilo vlees. Winst is er voor de individuele...