Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van mest en mineralen.

12 december 2019

‘Voorkomen is beter dan genezen’ van start

Na de kick-off bijeenkomsten is het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ in oktober van...

10 december 2019

Bokashi maak je niet zomaar even

Bokashi is een prima bodemverbeteraar, maar een goede bokashi-hoop maak je niet zomaar even. Er komt...

04 december 2019

Wijzigingen fosfaatgebruiksnormen vanaf 2020

Voor het bemesten van landbouwgrond gelden maximumhoeveelheden stikstof, dierlijke mest en fosfaat. De...

02 december 2019

Circulaire mestverwerking

Zowel in Nederland als in Vlaanderen realiseren veehouders jaarlijks omvangrijke mestoverschotten. Tegelijkertijd...

02 december 2019

Hoger fosfaatvoordeel BEX 2019

Uit een analyse van de BEX-prognoses die gemaakt zijn bij klanten van DLV Advies over 2019, blijkt dat...

27 november 2019

Regelmaat en reinheid houden koe gezond

Het regelmatig wegbranden van uierhaar en de borstels aan de melkrobot iedere twee weken in chloorwater...

26 november 2019

Haal meer uit de bodem

Gewassen groeien op verschillende manieren en dat pakt de ene keer beter uit dan de andere. U weet wat...

20 november 2019

Blog: ''Investeren in kennis blijft noodzakelijk"

Van de agrarisch ondernemer wordt gevraagd om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden....

11 november 2019

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn: onderzaai, vanggewas en rijenbemesting

De komende jaren hebben maistelers op zand- en lössgronden nog te maken met strengere regels. Het...

09 november 2019

Humuszuren verlagen dosering bestrijdingsmiddelen

DLV Advies en Vitens werken samen aan de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de...

05 november 2019

Binnenkort uitbetaling betalingsrechten

RVO start vanaf december met het uitbetalen van de betalingsrechten over het jaar 2019. Vanaf dit...

29 oktober 2019

Blog: "Het gaat om ammoniak, niet om stikstof"

In de landbouw hebben we het over ammoniak. Scheikundigen laten al een tijdje weten dat wanneer je praat...

1 2 3 4 ... 30 volgende >