Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van mest en mineralen.

25 februari 2020

Lagere uitbetaling betalingsrechten 2020

Vanaf 1 maart kunt u weer betalingsrechten aanvragen voor 2020. De verwachting is wel dat in 2020 de...

21 februari 2020

Exacter bemesten, minder verliezen

Met het oog op komende derogatieverzoeken kan lokale mestverwerking interessant zijn voor melkveehouders. Wat...

18 februari 2020

Klantervaring: zelfvoorzienend met mineralenstripper

Melkveehouder Van Poppel wint groene energie uit rundveedrijfmest, met behulp van een mineralenstripper....

05 februari 2020

Aandacht voor bodem loont al snel

“Bij melkveehouders in Overijssel en Flevoland hebben we de laatste jaren gezien dat je met 10...

03 februari 2020

Kunstmest inperken met graslandmanagement

Kunstmestloos te werk gaan, is dat mogelijk? Verbeter het huidige management van de landbouwgrond en...

28 januari 2020

Aangepaste fosfaatgebruiksnormen

De eerder aangekondigde nieuwe fosfaatgebruiksnormen zijn definitief gewijzigd. Er komt een extra...

23 januari 2020

Meer onderzaai dan nazaai in snijmais

De verplichting voor 1 oktober een vanggewas te zaaien bij maisteelt leidt ertoe dat melkveehouders en...

20 januari 2020

Gras- en onkruidbestrijding met humuszuren

In 2019 heeft DLV Advies een praktijkonderzoek gedaan naar de inzet van humuszuren als alternatief voor...

14 januari 2020

Agrariërs zorgen voor schoon drinkwater

Om het drinkwater in de provincie Overijssel veilig te stellen, werken meer dan honderd agrariërs...

13 januari 2020

Aandachtspunten bij Natuurlijke Veehouderij

Natuurlijke veehouderij is interessant voor gangbare melkveehouders die een (volgende) stap richting...

06 januari 2020

Blog: 'Precisielandbouw in de melkveehouderij'

Veel van de techniek die we in de huidige melkveehouderij inzetten, kun je als hightech omschrijven....

30 december 2019

Maak tijdig bemestingsplan eerste snede

De gesprekken van het kabinet met de Europese Commissie zijn vertraagd waardoor de derogatievoorwaarden...

1 2 3 4 ... 32 volgende >