27 juli open dag vrijloopserrestal

Publicatiedatum: 27 juni 2017

Donderdag 27 juli a.s. organiseert DLV Advies een open dag bij Melkveebedrijf Koonstra te Vinkenbuurt. Veel werkplezier, mogelijkheid voor het vertonen van natuurlijk gedrag en een goed dierwelzijn. Dat waren de uitgangspunten van ondernemers Pieter en Danielle bij de bouw van de vrijloopserrestal met houtsnippersbodem.  

Duurzame bedrijfsvoering

Koonstra vestigde zijn bedrijf op een nieuwe locatie. De stal is een vrijloopserrestal van ID Agro. Hierin zijn zowel de 93 melkkoeien als de 45 stuks jongvee gehuisvest. Op twee van de vijf bogen van de serrestal zijn zonnepanelen geplaatst. Deze zijn door de vorm van de serrestal van buitenaf nauwelijks te zien. Als bodembedekking koos Koonstra als een van de eersten in Nederland voor houtsnippers. De houtsnippers worden gecomposteerd middels beluchting met een afzuigsysteem. De warmte die hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor de verwarming van het huis. De compost zorgt voor een beter bodemleven en een betere mineralenbenutting in de bodem. Voor het voeren wordt gebruikt gemaakt van een automatisch voersysteem van Lely en de dieren worden tevens geweid. 

Landschappelijke inpassing

De aandacht voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen komt niet alleen ín de stal maar ook aan de buitenkant van de stal tot uiting. De voorgevel van de stal is met hout afgetimmerd en het houten huis is gebaseerd op de vroegere kolonieboerderijen, die typerend zijn voor de streek. De stal past in het open landschap door de toepassing van de transparante bovenbouw. De erfindeling en de situering van de sleufsilo’s zijn praktisch en sluiten aan bij  de openheid van het landschap. DLV Advies begeleidde Koonstra met het vergunningentraject, de benodigde MER-procedure en de bouw. 

Open dag

De open dag vindt plaats op donderdag 27 juli a.s. van 10.30 tot 17.00 uur bij Melkveebedrijf Koonstra aan de Derde Schansweg 17 te Vinkenbuurt (Overijssel). Naast het bezichtigen van het bedrijf en het kennismaken met zo’n 20 deelnemende bedrijven geeft Danielle demonstraties van creatieve workshops en kunnen de bezoekers allerlei producten proeven. Daarmee is het een open dag geschikt voor jong en oud.   

Lees hier meer over het bedrijf Melkveebedrijf Koonstra

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden