Nieuws

Bekijk onze laatste ontwikkelingen op het gebied van financieel management, mest, energie, bouw, makelaardij en schade-expertise.

30 oktober 2015

Nieuwe normen mestwetgeving varkens

De nieuwe normen gasvormige verliezen (N-correctie) dieren en de gewijzigde forfaitaire gehaltes varkensmest...

30 oktober 2015

Subsidie ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ verlengd

Bijna alle provincies verlengen de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. De...

26 oktober 2015

Nieuwe melkstal, maar waar?

Binnen de keuze voor een nieuwe (melk)stal zijn er twee opties. Ofwel bijbouwen aan de bestaande gebouwen...

26 oktober 2015

Ander voer? Meer mest verwerken

Voor het einde van het jaar moet aan de mestverwerkingsplicht voldaan worden. Om voor die tijd alles...

26 oktober 2015

Ook zonder uitbreiding NB-vergunning nodig

De Programma Aanpak Stikstof (PAS) is nu bijna 4 maanden in werking. In meerdere gebieden is al 95% van...

25 oktober 2015

Regel fosfaatrechten tijdig

Fosfaatrechten. Een nieuw fenomeen. Voor een melkveebedrijf dat wil groeien is aankoop van fosfaatrechten...

25 oktober 2015

Mag u opstallen?

Weidegang is verplicht voor veehouders met een omgevingsvergunning milieu en/ of NB-vergunning op basis...

24 oktober 2015

Van agrariër naar burger

Wonen in het buitengebied is populair. Doordat steeds meer agrarische bedrijven staken neemt het aanbod...

22 oktober 2015

Subsidie precisiebemesting N-B

Provincie Noord-Brabant opent november de subsidieregeling ‘Investeren in Precisiebemesting’....

21 oktober 2015

Open dag melkveebedrijf Van Eijl

Zaterdag 24 oktober is DLV Advies aanwezig bij de open dag van de nieuwe melkveestal van familie van...

20 oktober 2015

Excursie duurzame technieken

In navolging van eerdere succesvolle themadagen organiseert DLV Advies samen met Varkensbedrijf de themadag...

15 oktober 2015

Eisen MDV in 2016 aangescherpt

Binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij worden grote veranderingen verwacht. Uit de eerste conceptversies...