Nieuws

Bekijk onze laatste ontwikkelingen op het gebied van financieel management, mest, energie, bouw, makelaardij en schade-expertise.

02 oktober 2015

Open dag melkveebedrijf Commijs

DLV organiseert een open dag op 9 oktober op het melkveebedrijf van de familie Commijs op Zwanegatsedijk...

30 september 2015

Subsidies POP3 aangekondigd

Tijdens de programmaperiode 2014-2020 ligt de uitvoering van het 3de Plattelands Ontwikkel Programma...

29 september 2015

Stalontwerp bepalend

Mest is het nieuwe quotum. Met name fosfaat is het stuur van de overheid. Gebruiksnormen worden steeds...

28 september 2015

Energiebesparing verplicht

Vanaf 2016 wil de overheid handhavend gaan optreden tegen bedrijven die nog geen energiebesparende maatregelen...

27 september 2015

Bemiddeling in betalingsrechten

Dit jaar wordt de basispremie van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid ingevoerd. De toeslagrechten...

25 september 2015

MER-traject steeds vaker verplicht

Veel grote bedrijfsontwikkelingen passen niet binnen het bestaande bestemmingsplan. De gemeente kan dan...

24 september 2015

Schade zaken, een bron van ergernis

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Kleine fouten zijn soms eenvoudig te herstellen. Bij grotere...

23 september 2015

Besparen op aankoop stalinrichting

Bij nieuwbouw van rundveestallen wordt veel aandacht besteed aan het gebouw zelf, echter bepaalt ook...

21 september 2015

Gevolgen besluit emissie arme huisvesting

Per 1 augustus 2015 is het besluit emissiearme huisvesting in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen...

20 september 2015

Asbest eraf, zonnepanelen erop

Per ingang 1 september 2015 is de provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepenalen erop’...

14 september 2015

Wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij

Het nieuwe besluit huisvesting zorgt voor veranderingen binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij. De inwerkingtreding...

10 september 2015

SDE-zonnepanelen benutten

DLV Advies heeft het afgelopen jaar met succes voor tientallen klanten SDE-subsidie voor zonnepanelen...