Nieuws

Bekijk onze laatste ontwikkelingen op het gebied van financieel management, mest, energie, bouw, makelaardij en schade-expertise.

19 oktober 2019

Infectiedruk verlagen om gedwongen afvoer te verminderen

Veel melkveehouders kozen ervoor om binnen de fosfaatruimte van hun bedrijf melkomzet te genereren door...

17 oktober 2019

Valse meeldauw bestrijden met warme lucht

De ziekte valse meeldauw mag absoluut niet in het plantgoed van tweedejaars plantuien zitten. Sinds 2019...

17 oktober 2019

Veel nieuwe weiders in 2019

Juist in het najaar is het goed alvast na te denken over een eventuele start met weidegang in 2020. Er...

16 oktober 2019

Laatste SDE+ bijna open

Van 29 oktober tot en met 14 november gaat de laatste SDE+-regeling opnieuw open, in 3 fases van een...

11 oktober 2019

Gevolgen stikstofproblematiek verschillen per bedrijf

De eerste richtingen om het stikstofprobleem aan te pakken zijn bekend. Op 4 oktober vrijdag heeft minister...

11 oktober 2019

Definitieve subsidieregeling sanering varkenshouderij

De openstelling van de definitieve subsidieregeling sanering Varkenshouderijen (Srv) is bekend. De definitieve...

10 oktober 2019

Tien stallen in 20 jaar

“We zijn jong en we willen wat”, begint Zach Jansen lachend zijn verhaal over de bouw van...

09 oktober 2019

Meer eiwit van eigen land met grasraffinage

Ondanks dat het principe van grasraffinage al bijna 15 jaar bestaat, is het niet groots uitgerold....

08 oktober 2019

Blog: Is de juiste beer geschoten?

De varkenshouderij en het verkeer staan eerste op de nominatie om de eerste nood bij de stikstofdiscussie...

07 oktober 2019

Varkenshouders marktgericht te werk

Nu het Beter Leven-keurmerk overal in de schappen ligt, willen supermarkten zich onderscheiden van elkaar....

03 oktober 2019

Energie besparen met voorkoeler

Duurzaam ondernemen is een actueel thema binnen de agrarische sector. Binnen de rundveesector kan er...

02 oktober 2019

Nieuw vanggewas zaaien toegestaan door droogte

U mag dit jaar, ook na 1 oktober, opnieuw een vanggewas inzaaien als de onderzaai door de droogte en...