Nieuws

Bekijk onze laatste ontwikkelingen op het gebied van financieel management, mest, energie, bouw, makelaardij en schade-expertise.

18 november 2019

Emissie-arm met schone vloer

In opdracht van het ministerie van LNV onderzocht directeur Jos de Groot, in samenwerking met Wageningse...

14 november 2019

Ammoniakeisen MDV-13 ingetrokken

De eerder aangekondigde conceptregeling Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) 13 is gewijzigd. De gestelde...

13 november 2019

Uitbreiding warme sanering voor aanpak stikstof

Het kabinet heeft vandaag nieuwe stappen gezet om de stikstofproblematiek aan te pakken. Om de neerslag...

12 november 2019

Taxaties steeds uitgebreider en noodzakelijker

Een financieringsaanvraag, een bedrijfsovername of een fiscale afwikkeling kunnen reden zijn voor agrarische...

11 november 2019

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn: onderzaai, vanggewas en rijenbemesting

De komende jaren hebben maistelers op zand- en lössgronden nog te maken met strengere regels. Het...

09 november 2019

Humuszuren verlagen dosering bestrijdingsmiddelen

DLV Advies en Vitens werken samen aan de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de...

08 november 2019

Met slimme aanpassingen energiekosten besparen

Op een gemiddeld rundveebedrijf zijn vaak grote energieverbruikers aanwezig zoals melkrobots, koeltanks...

05 november 2019

Binnenkort uitbetaling betalingsrechten

RVO start vanaf december met het uitbetalen van de betalingsrechten over het jaar 2019. Vanaf dit...

30 oktober 2019

Nieuwe MDV-eisen bij bouwplannen

De nieuwe conceptregeling Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) 13 is gepubliceerd, waarin nieuwe eisen...

29 oktober 2019

Investeringen vervroegen na goed varkensjaar

Veel varkensbedrijven zullen in 2019 een positief bedrijfsresultaat halen en moeten daar mogelijk belasting...

29 oktober 2019

Blog: "Het gaat om ammoniak, niet om stikstof"

In de landbouw hebben we het over ammoniak. Scheikundigen laten al een tijdje weten dat wanneer je praat...

28 oktober 2019

De winst van hygiënisch werken op gedwongen afvoer

Binnenkort start in de provincies Friesland en Drenthe het project 'Kansen om gedwongen afvoer te...

1 2 3 4 ... 92 volgende >