Aandacht voor stalklimaat kan risico op verwerpers verkleinen

Publicatiedatum: 16 maart 2021

Extra aandacht voor het stalklimaat kan het afbreken van de vroege dracht door zeugen in de risicovolle periode verminderen. Dit is de voorzichtige conclusie uit een onderzoek naar de invloed van stalklimaat, seizoen, bedrijf en pariteit op het terugkomen van zeugen in de vroege dracht. Connecting Agri & Food, Total Pigfarm Management en Wageningen Universiteit voerden het onderzoek uit.

Op twee hoog productieve SPF bedrijven is ruim een jaar informatie verzameld over de reproductiegegevens van de zeugen: pariteit, inseminatiedatum en, indien van toepassing, de dag van terugkomen. Daarnaast is met behulp van Slimme Stal klimaatsensoren het stalklimaat vastgelegd. Iedere tien minuten werden temperatuur, luchtvochtigheid en concentratie CO2 gemeten. Uiteraard zijn de meetmomenten bekend en daarmee ook de invloed van de seizoenen.

Bedrijf, pariteit, seizoen en stalklimaat

Kristel Mulder, student aan Wageningen Universiteit, analyseerde alle data uit het onderzoek naar de invloed van bedrijf, pariteit, stalklimaat en seizoen op het afbreken van de vroege dracht. Zoals verwacht kwam uit de analyse dat er een bedrijfseffect is. Het afbreken van de vroege dracht wordt mede beïnvloed door bedrijfsspecifieke factoren zoals stalinrichting en management en meer specifiek aspecten zoals de diepte van de negatieve energiebalans. Op beide bedrijven was ook een duidelijk effect van pariteit zichtbaar. Tweede pariteitszeugen kwamen vaker terug dan de zeugen in de eerste pariteit en de zeugen van een derde pariteit of hoger. Ook het seizoen is van invloed. Op beide bedrijven werden de minste terugkomers in de winter geregistreerd en de meeste terugkomers in de zomer.

De stalklimaatdata zijn gedurende de eerste paar dagen voor de inseminatie en de vijf weken hierna geanalyseerd. Bij alle zeugen is de dag van inseminatie dag 0 genoemd. Op bepaalde dagen van de dracht lijken zeugen meer gevoelig voor suboptimaal klimaat. Met name een toename in temperatuur en grote schommelingen binnen een dag, lijken een negatief effect op de dracht te hebben en een grotere kans op verwerpen.

Extra aandacht stalklimaat bij gevoelige drachtperiodes

Extra aandacht schenken aan het stalklimaat kan de kans op terugkomen in onderstaande drachtperiodes verlagen:

  • Rond inseminatie.
  • Dag 9 t/m 17 van de dracht. In deze periode is het luteale weefsel volgroeid en neemt de progesteronproductie van het gele lichaam over. Tevens vindt dan vindt de aanhechting van de embryo’s plaats.
  • Dag 21 t/m 31 van de dracht. In deze periode vergroeien het foetaal en moederlijk weefsel.

Wilt u meer weten of dit onderzoek, dan kunt u contact opnemenmet Angela van der Sanden.

Meer informatie over Slimme Stal

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden