Aangepaste fosfaatgebruiksnormen

Publicatiedatum: 28 januari 2020

De eerder aangekondigde nieuwe fosfaatgebruiksnormen zijn definitief gewijzigd. Er komt een extra fosfaatklasse bij en er is een extra norm op bouwland bij de klasse 'hoog'. Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand van de grond voortaan op een andere wijze beoordeeld.

De veranderingen gaan over wijzigingen in de normen en systematiek, zoals aangekondigd binnen het zesde actieprogramma nitraat.

Nieuwe bemestingsnormen

De huidige fosfaatplaatsingsruimte wordt bepaald door de grond op te delen in vier fosfaatklassen. Vanaf 2020 is er een extra klasse bij, namelijk de klasse ‘ruim’. Volgend jaar krijgen de dan ontstane vijf klassen ook een andere bemestingsnorm. De klasse ‘hoog’ krijgt een 5 kilo lagere fosfaatnorm en voor de ander klassen wordt de norm hoger of blijft gelijk. Voor bedrijven met percelen in de klasse ‘hoog’ kan dit grote gevolgen hebben.

Fosfaatklassen 2020 P-AL-getal (grasland) Norm1 (2019) Pw-getal (bouwland) Norm1
Arm < 16 120 (120) < 25 120 (120)
Laag 16 - 26 105 (100) 25 - 35 80 (75)
Neutraal 27 - 40 95 (90) 36 - 45 70 (60)
Ruim 41 - 50 90 (90) 46 - 55 60 (60)
Hoog > 50 75 (80) > 55 40 (50)

1 De norm uitgedrukt in kg P2O5/ha. Tussen haakjes staat de norm van 2019.

Extra norm bouwland klasse 'hoog'

De fosfaatnorm kan, onder voorwaarden, met 5 kg worden verhoogd op bouwland met klasse 'hoog'. Dan moet wel ten minste 20 kg fosfaat per hectare afkomstig zijn van genoemde mestsoorten (o.a. strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten of paarden).

Verhoging 10 kg bedrijven met biologische teelt

Op percelen met een biologische teelt kan de norm bij fosfaattoestand 'hoog' met 10 kg verhoogd worden. Indien strorijke vaste mest van varkens wordt toegepast, mag de norm ook worden verhoogd.

Verhoogde norm melden

Uiterlijk op 31 december moet bij RVO worden gemeld op welke percelen de verhoogde norm is toegepast. Eerder was dit nog 15 mei. Deze datum is verschoven zodat bij de melding de exacte situatie kan worden doorgegeven.

Fosfaattoestand: uiterlijk 15 mei

De fosfaattoestand moet uiterlijk 15 mei gemeld worden middels de Gecombineerde Opgave. Voor de fosfaatklasse 'arm' blijft een grastrificeerd grondmonster een voorwaarde. Voor het toepassen van de fosfaatdifferentiatie is het verplicht om de PAL- en Pw-getallen in te vullen in de Gecombineerde opgave. Onlangs heeft RVO aangegeven, dat bij het niet invullen van de desbetreffende getallen geen fosfaatdifferentiatie wordt toegepast. Ook niet indien de informatie later alsnog wordt aangeleverd.

Beoordeling fosfaattoestand grond

Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand van de grond op een andere wijze beoordeeld. De huidige systematiek is voor grasland op basis van het P-AL getal en op bouwland op basis van het Pw-getal. Dit wordt door middel van een combinatie van P-AL en P-Ca-Cl2 bepaald. Dit kan tot gevolg hebben dat een perceel dat nu in de klasse ‘ruim’ komt, in 2021 in de klasse ‘hoog’ terechtkomt.

Meer informatie?

De adviseurs van DLV Advies gebruiken een rekentool om te bekijken welke gevolgen de fosfaatplaatsingsruimte heeft voor uw bedrijf. Mocht de plaatsingsruimte minder worden na analyse met onze rekentool, dan is het bijvoorbeeld voor de AVMB grondgebondenheid nodig om extra grond bij het bedrijf te betrekken.

Neem contact op met Koen Peters, adviseur rundvee, voor meer informatie.

Snelle goedkeuring voor Renure als kunstmestvervanger noodzakelijk

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Commissie brengen mogelijk een doorbraak voor de agrarische sector: het gebruik van bewerkte dierlijke mest als...

Lees verder

Praktische tips bij invullen Gecombineerde Opgave

Vorig jaar hebben we gezien dat de uitdagingen rondom de Gecombineerde Opgave aanzienlijk zijn toegenomen. De implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid