Aankoopregeling voor gelderse kalverhouderijen

Publicatiedatum: 21 oktober 2020

Gelderse kalverhouders, die willen stoppen met hun bedrijf, kunnen zich vanaf 20 oktober bij de provincie melden om zich te laten uitkopen. Deze maatregel maakt onderdeel uit van de provinciale stikstofaanpak en is bedoeld voor agrarische ondernemers die geen toekomstperspectief meer voor hun bedrijf zien en waarbij het gehele bedrijf, inclusief woning en cultuurgrond, wordt aangekocht.

Samen met de innovatieregeling die nog komt en waarvoor € 10 miljoen is gereserveerd, wil de provincie hiermee bijdragen aan de verduurzaming van deze sector. De maatregel is onderdeel van de Gelderse stikstofaanpak. "We willen de stikstofbelasting op kwetsbare Natura 2000-gebieden omlaag brengen en betrokken sectoren verduurzamen", geeft provincie Gelderland aan. Zo leveren zij een bijdrage aan de verduurzaming van de kalverhouderij in Gelderland in de buurt van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en verlagen daarmee ook de stikstofuitstoot en -neerslag. De provincie trekt voor deze maatregel € 20 miljoen uit.  

Bedrijfsbeëindiging gecompliceerd

Een deel van de vrijgekomen stikstofruimte wordt gebruikt om innovatie binnen de agrarische sector mogelijk te maken. De gronden die vrijkomen worden meegenomen in de gebiedsprocessen. Hiermee wil provincie Gelderland met partijen in het betrokken gebied tot een passende oplossing komen.
Neemt niet weg dat bedrijfsbeëindiging gecompliceerd is. Wanneer u overweegt uw bedrijf in te schrijven, gaan wij hierover graag met u in gesprek. Samen bespreken wij wat de gevolgen kunnen zijn. 

Onze adviseurs verzorgen, naast de inschrijving van de subsidie en de aanlevering van de benodigde documenten, ook de aanvraag van de bestemmingsplanwijzigingen. Wij onderhouden de volledige communicatie richting provincie Gelderland en nemen daarmee de projectbegeleiding op ons. Hierdoor wordt u volledig ontzorgd en is de subsidieverlening veilig gesteld.

U komt in aanmerking wanneer uw bedrijf:

  • boven een drempelwaarde komt als het gaat om stikstofbelasting op de natuur;
  • het grootste gedeelte van uw (gemengde) bedrijf van het stikstofeffect kalverhouder is;
  • zich aanmeldt vóór 1 december a.s.;

Heeft u interesse of vragen over deze regeling? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs. 

Dit artikel is met aanpassingen overgenomen van: www.gelderland.nl  en www.destentor.nl

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden