Ammoniakeisen MDV-13 ingetrokken

Publicatiedatum: 14 november 2019

De eerder aangekondigde conceptregeling Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) 13 is gewijzigd. De gestelde ammoniakeisen zijn voor een groot deel ingetrokken voor alle diercategorieën, onder andere door bezwaren van DLV Advies. Dit betekent dat rundvee- en varkenshouders niet meer aan deze scherpe eisen hoeven te voldoen om in aanmerking te komen voor de MDV-13.

De ammoniakambitie werd gekoppeld aan maatregelen die ammoniakemissie bij de bron moesten verlagen. Voor melkveestallen was er, naast ammoniak, ook een eis om methaanemissie te verminderen. Op die manier wilde het College van Deskundigen namelijk een lagere ammoniakemissie, een beter stalklimaat en lagere methaanemissies stimuleren per 1 januari 2020.

Geen bronmaatregelen meer

Zowel voor rundveehouders als voor varkenshouders hadden deze ammoniakeisen mogelijk grote gevolgen gehad. Maar omdat er te weinig stalsystemen beschikbaar zijn om aan deze ambitie te voldoen, is besloten om de verplichte bronmaatregelen te schrappen.

Wél bovenwettelijke eisen

Voor de MDV-13 worden voor veel diercategorieën wel bovenwettelijke eisen gesteld aan de ammoniak, vooral voor melkvee en vleeskalveren. Voor zowel melkveehouders als varkenshouders kan het daarom goed zijn om dit jaar nog een aanvraag te doen voor de MDV-12. Ook fiscaal kan het aantrekkelijk zijn juist dit jaar nog te investeren. De verwachting is dat er steeds verdergaande eisen komen de komende jaren.

Laatste kans MDV-12

Wanneer u van plan bent volgend jaar een bestaande stal te verbouwen of een nieuwe stal te bouwen volgens de richtlijnen van de MDV, dan kan DLV Advies u hierbij ondersteunen. Voor dit jaar zijn er nog mogelijkheden om met de MDV-12 mee te doen. Het is raadzaam om daar niet te lang mee te wachten. De adviseurs van DLV Advies begeleiden dagelijks stalbouwprojecten en zetten hun expertise graag in voor uw MDV-aanvraag, waardoor de regeling van dit jaar nog haalbaar is.

Fiscale regelingen

Ook kunnen onze adviseurs de fiscale regelingen voor u aanvragen. Voldoet uw te bouwen stal aan de gestelde criteria van de Maatlat, dan komt het te investeren bedrag in aanmerking voor de MIA en Vamil.

Het is aan te bevelen om geen overhaaste beslissing te nemen en goed te overwegen welke stappen ondernomen moeten worden. Welke keuze in uw situatie het beste is, hangt af van de bedrijfsspecifieke situatie. Neem daarom contact op met één van onderstaande adviseurs om de mogelijkheden in uw situatie door te nemen.

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden