Bedrijfseconomische voerwinst voor melkveehouderij

Publicatiedatum: 28 juli 2016

DLV Advies introduceert het voerwinstgetal voor de melkveehouderij. Dit bedrijfseconomisch voerwinstgetal is een resultante van de kengetallen melkprijs plus omzet en aanwas melkvee minus de voerkosten. Niek Groot Wassink, financieel adviseur rundvee bij DLV Advies, vertelt. 

Sneller inzicht in variabele kosten

“De melkveehouderij kent, tot op heden, nog geen maandelijkse analyses. De huidige analyses zijn altijd op basis van gerealiseerde cijfers, waardoor je met bijsturen vaak achter de feiten aanloopt. Het is dus van belang frequenter de meest essentiële getallen inzichtelijk te hebben.” De kengetallen van de voerwinst melkveehouderij worden weergegeven per kilogram melk. “Eenvoudig gezegd wordt het berekend door het melkgeld plus omzet en aanwas melkvee minus voerkosten (in absolute cijfers) te delen door het kilogram melk. De voerkosten bestaan uit krachtvoer, mineralen, ruwvoer, bijproducten en melkproducten. De uitkomst van deze rekensom geeft de winst weer die overblijft nadat de voerkosten van de opbrengst zijn afgetrokken.” In het voerwinstgetal zitten knoppen waarop maandelijks, dan wel niet dagelijks, bijgestuurd kan worden voor een direct en beter resultaat. De marktwerking is inzichtelijker en het biedt de ondernemer handvaten om sneller de variabele kosten bij te sturen. 

De voerwinst melkveehouderij is gebaseerd op vier standaard melkveebedrijven van DLV Advies. Deze standaardbedrijven verschillen van elkaar in intensiteit waardoor elke melkveehouder zich kan meten met één van de standaardbedrijven. “Het voerwinstgetal maakt inzichtelijk hoeveel procent een bedrijf afwijkt van een van deze gemiddelde bedrijven van DLV Advies.
DLV Advies prognosticeert voor de verschillende intensiteitsklasses de voerwinst voor de lange termijn. Iedere maand wordt de gerealiseerde voerwinst eveneens gepubliceerd. Dit is te allen tijde de 100% voerwinst. Per maand kan een bedrijf zich refereren aan deze 100% voerwinst. Zo kan er vervolgens ook vergeleken worden met andere bedrijven in de sector binnen dezelfde intensiteit. Een bedrijf kan dus ook 85% voerwinst scoren of 115%. Hoe hoger de voerwinst, hoe hoger de kans op een hoog resultaat. 

Voorbeeld: wat betekent 85% voerwinst?

Bij een voerwinst van bijvoorbeeld 85% wordt 15% minder verdiend dan het gemiddelde bedrijf. Bij een gemiddeld bedrijf van 1 miljoen kilogram loopt dit al gauw op tot een bedrag van € 15.000,- wat dit bedrijf misloopt. Om de voerwinst te verhogen kan de ondernemer op verschillende elementen bijsturen. Zoals de ruwvoeropbrengst per ha naar boven brengen, hogere gehaltes per kilogram melk gaan leveren, koeien duurder verkopen, scherper krachtvoer voeren etc. Een bedrijf met 85% voerwinst kan een voerwinststijging ontwikkelen door een hogere melkprijs te behalen door een stijging in het eiwitpercentage van bijvoorbeeld 3,5 naar 3,55. Ook kan een voerwinststijging door dit bedrijf gerealiseerd worden door de 9,5 cent krachtvoer te laten dalen naar 8,5 cent. 


Standaardbedrijf A: produceert minder dan 15.000 kilo melk per hectare. 

Standaardbedrijf B: produceert tussen de 15.000 en 20.000 kilo melk per hectare.

Standaardbedrijf C: produceert tussen de 20.000 en 25.000 kilo melk per hectare.

Standaardbedrijf D: produceert meer dan 25.000 kilo melk per hectare.

 

Maandelijkse prognose en actualisering

DLV Advies stelt elk half jaar een prognose op voor het voerwinstgetal rundveehouderij. De realisatie van het voerwinstgetal voor de melkveehouderij wordt maandelijks geactualiseerd en middels een overzichtelijke grafiek op de website getoond. Door de frequente actualisatie kan er sneller tijdig bijgestuurd worden. 
Hierbij wordt de prognose voor de rest van het jaar bijgesteld. 
In de grafiek wordt de voerwinst van het afgelopen jaar getoond middels de lijn ‘cumulatief 2015’. De lijn ‘cumulatief 2016’ toont de realisatie van de eerste drie maanden van 2016 en de verwachte cumulatieve prognose. De donkerblauwe staafdiagrammen zijn de daadwerkelijk gerealiseerde voerwinsten (is ook 100%) De lichtblauwe zijn de geprognotiseerde voerwinsten door DLV Advies. De zwarte lijn is de cumulatieve voerwinst 2015 en de rode de cumulatieve voerwinst 2016 inclusief de geprognotiseerde voerwinst.

bekijk de actuele voerwinst

Voor studiegroepen van DLV Advies en klanten die al financiële producten afnemen wordt het voerwinstgetal gratis berekend zodat zij maandelijks hun gegevens kunnen vergelijken met de publicaties en snel bij kunnen sturen waar nodig is. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Niek Groot Wassink via n.grootwassink@dlvadvies.nl of 06 13 37 91 07.
 

GLB bedrijfsplanvouchers t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie...

Lees verder

GLB-kennisvoucher opent 5 juni

Vanaf 5 juni a.s. worden de GLB-kennisvouchers opnieuw opengesteld uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze vouchers ter waarde...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden