Bedrijfsontwikkeling met (fosfaat)rechten?

Publicatiedatum: 07 november 2017

Toenmalig staatssecretaris van Dam heeft in zijn laatste schrijven gericht aan de Tweede Kamer duidelijk uiteengezet hoe de toekomst voor een melkveebedrijf eruit gaat zien. Vanaf januari 2018 wordt het fosfaatrechtenstelsel geïntroduceerd.

Brief in januari 2018

Iedere (melk)veehouder krijgt in de eerste weken van januari 2018 een overzicht toegestuurd van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) met daarin een uiteenzetting van de hoeveelheid fosfaatrechten die men als bedrijf krijgt toegewezen. Niet-grondgebonden bedrijven worden gekort met 8,3% ten opzichte van de peildatum 2 juli 2015. De grondgebonden bedrijven blijven vrij van korting en bedrijven met een minimaal overschot worden gekort tot het niveau dat men weer grondgebonden is.

Peildatum 2 juli 2015

Interpretatie van deze uitleg kan op diverse manieren, maar waar de brief duidelijk naar vervijst is de peildatum 2 juli 2015 qua dieraantallen en de hoeveelheid grond opgegeven via de Gecombineerde opgave (GDI) in dat jaar. Duidelijk is ook dat nog niet alle ins en outs helder zijn. We gaan gemakshalve wel uit van introductie van het stelsel, maar in deze brief staat vermeld dat het stelsel wordt ingevoerd als derogatie wordt verleend. De sector heeft veel belang bij het verleend krijgen van de derogatie.

Op dit moment trachten ambtenaren met een pakket aan maatregelen, samengevat in het zesde actie programma Nitraat, de derogatie verleend te krijgen. Dit is zoals door diverse partijen aangegeven nog geen gelopen race.

Fosfaatstrategie bepalen per bedrijf

Het is van belang dat ieder bedrijf zijn positie gaat bepalen. "Wat wil ik met mijn onderneming richting toekomst en wat zijn dan concreet stappen die ik met mijn bedrijf moet nemen". En daarbij hoort ook zeker de vraag: "welk tijdspad neem ik voor het uitvoeren van deze stappen". Op dit moment heerst er een goede stemming in de melkveehouderij, de melkprijs ligt immers op een boven gemiddeld niveau. Dit zorgt voor de nodige financiële buffer op de bedrijven die men nodig heeft om andere tijden door te komen. En zeker zorgt deze financiële ruimte voor investeringsdrang onder melkveehouders, waarbij een verwachte belastingaanslag de behoefte om te investeren in afschrijfbare rechten juist aanwakkert. We zien in de markt van fosfaatrechten een toenemende vraag en geen tot weinig aanbod. Vraag vanuit de melkveehouders die volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun bedrijf. Het aanbod dat moet komen van de veehouders die gaan stoppen (of al gestopt zijn met behulp van de stoppersregeling beëindiging melkveehouderij) is er niet of nauwelijks. Resultaat; het huidige prijsniveau van deze rechten (€ 175 - 200 per kg). Uitgaande van een koe met een melkproductie van 8500 kg melk praten we over 42 kg fosfaat ofwel een waarde/investering van € 7.350 - € 8.400 per koe. Banken financieren op dit moment geen rechten maar vanuit de wandelgangen komen geluiden dat op het moment er rechten worden vastgesteld ze binnen vijf jaar moeten worden afgelost. Reken dan maar uit wat er op de plank moet komen.

Waarde

De waarde wordt zoals aangegeven bepaald door de markt en dat we daar allemaal een rol in spelen is een feit. Uiteindelijk zal de markt zijn werk gaan doen en komt er een prijsniveau tot stand. Veel meer van belang is dat er vooraf wordt bepaald of men instapt en wanneer men dat gaat doen. Of stappen we wellicht uit?

Kortom bepaal uw strategie op basis van feiten en gebruik uw boerenverstand!

Dit artikel is in november 2017 geplaatst in Vee & Logistiek.

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Tom Baak

Adviseur Financieel Management
06 53 42 94 38
Stuur e-mail
Meer over Tom

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden