Bepaal zelf je melkprijs

Publicatiedatum: 17 januari 2019

Melkveehouders komen in actie op de melktermijnmarkt om prijsrisico’s af te dekken. Veehouders kunnen middels deelname aan de MTC de melkprijs op elk gewenst moment op een niveau voor maximaal een jaar vastzetten. Niek Groot Wassink, adviseur rundvee bij DLV Advies: “Juist nu melkprijzen zeer sterk schommelen hebben melkveehouders behoefte aan een mogelijkheid om prijsrisico’s te verkleinen.” Het systeem is vooral gericht om de gevolgen van een prijsdal te beperken. Niek verwacht dat door de contracten goed af te sluiten een extra melkopbrengst van € 1 tot € 2 boven de prijs van de zuivelafnemer te realiseren is.

DLV Advies introduceert melkveehouders in Nederland op deze onbekende markt. Het initiatief werd vorig jaar door de Milk Trading Company (MTC) van DLV België gelanceerd. Met een aantal melkveehouders wordt een groepje binnen de MTC gevormd die samen het niveau van de vastgezette prijs bepalen voor de totale groep. Dat gebeurt op advies van een Raad van Bestuur die onder andere uit veehouders bestaat. De deelnemende melkveehouder blijft via de melkfabriek zijn gewone melkgeld ontvangen. Het verschil tussen de werkelijke en vastgezette prijs wordt via de MTC aan de veehouder uitbetaald of ingehouden. 

Ontwikkeling van de melkprijs met grote betrouwbaarheid voorspellen

Om de melkprijs goed in te schatten wordt een instrument gebruikt wat dicht bij de belevingswereld van de melkveehouder ligt. Niek: “Via een formule berekent de MTC noteringen van wei, melkpoeder en boter om naar een melkprijs. Veehouders hebben hierdoor meer gevoel bij de hoogte van de prijzen. Met een grote betrouwbaarheid is een voorspelling te maken van de ontwikkeling van de melkprijs de komende maanden.”
Herrold Lammertink, directeur van DLV Advies, vult nog aan dat het initiatief bijdraagt aan meer kennis en inzicht van melkveehouders met betrekking tot de zuivelmarkt. Deelnemers kunnen 10 tot 30% van hun melkplas aanmelden. Op termijn is het maximum 50%. Een eventueel verlies op de melktermijnmarkt moet altijd terug kunnen worden betaald door extra winst in de fysieke markt, ook bij een calamiteit.

Totale zuivelmarkt stabieler en voorspelbaarder

Niek: “Om mee te doen aan dit initiatief moet je met een percentage van je melkproductie meedoen. De inleg moet iedere deelnemer als werkkapitaal (margin of waarborg) overmaken. Bij uittreden krijgt de ondernemer het ingelegde werkkapitaal weer terug. De financiering van de inleg wordt door de banken als gewone financiering met individuele toetsing beschouwd. 
Niek benadrukt hoe belangrijk het is dat de melkveehouder inzicht heeft in de achtergronden van bijvoorbeeld een termijnmarkt, de risico’s kent en een beperkt aandeel indekt. “Het biedt ook mogelijkheden voor zuivelverwerkers om de melkprijs te fixeren. In combinatie met het afdekken door individuele veehouders maakt het dat de totale zuivelmarkt nog stabieler en meer voorspelbaar wordt.”

Op donderdag 31 januari en woensdag 6 februari organiseert DLV Advies bijeenkomsten over deze melktermijnmarkt in Friesland. 

  • Donderdag 31 januari van 12.00 uur tot 15.00 uur inclusief een lunch bij aanvang
  • Woensdag 6 februari van 19.30 uur tot 22.30 uur inclusief een hapje en een drankje

Deze bijeenkomst vind plaats op het nieuwe kantoor van DLV Advies aan de Lavendelheide 13 in Drachten. U kunt zich aanmelden via onderstaande knop. 

aanmelden bijeenkomst melktermijnmarkt

In de Melkvee100plus van november 2018 sprak rundveehouder Harold Overmars uit Broekland over dit initiatief:

"Mooi initiatief dat echt iets toevoegt" 


“Yes, eindelijk.” Dat is de reactie die Harold Overmars gaf toen hij hoorde dat Nederland mogelijk een termijnmarkt krijgt, zoals die in België nu al even loopt. "Tot nu toe moeten we ons handje bij de melkfabrieken ophouden. We hebben geen enkele grip op de hoogte van de melkprijs. Die krijgen we met de MTC een stuk meer”, vertelt de veehouder die met zijn ouders het bedrijf in Broekland (Ov.) runt. Ook het verlagen van risico’s en meer kennis van de zuivelmarkt vindt hij belangrijke argumenten om mee te doen.

Overmars en zijn ouders hebben een melkveebedrijf van 115 hectare grond waarop ze dit jaar 45 hectare gras en 25 hectare mais telen. Het restant, wat vanwege roulatie elk jaar wisselt, wordt verhuurd aan een akkerbouwer voor de aardappelteelt. De jaarproductie bedraagt circa 2 miljoen kilo melk. Ze willen 30% van de melkplas inbrengen in de MTC.
Niet verwonderlijk zal Overmars aanhaken zodra het kan. “Met of zonder financiering van de borgstelling door de bank, wij gaan het doen. Het is een te mooi initiatief dat echt iets toevoegt”, vertelt hij enthousiast. Dat een partij als DLV Advies erachter zit, geeft bij hem een stuk vertrouwen. De veehouders willen instappen met een melkplas van 30%; wat neerkomt op ruim 600.000 kilo melk.
Op school zegt de veehouder wel wat te hebben geleerd van termijnmarkten, futures en hedgen, maar een specialist wil hij zich zeker niet noemen. “Mijn vader heeft vroeger wel wat op de termijnmarkt gedaan. Ik denk niet dat je een specialist hoeft te zijn om mee te doen.” Juist het inzicht krijgen in de zuivelmarkt vindt hij belangrijk. Toch sluit Overmars zeker niet uit om ook actief deel te nemen aan de groep die uiteindelijk het prijsniveau beslist waarop de prijs wordt vastgezet.
In zijn omgeving ervaart Overmars nog wel wat terughoudendheid bij collega-veehouders. “Ik denk dat veel mensen eerst willen zien dat het werkt.” Hij beredeneert het anders: “Ik ga zeker twee jaar meedoen en dan kijken wat het heeft opgeleverd. Je moet naar de langere termijn kijken.” Dat er periodes zijn dat de melkprijs wordt afgetopt en per saldo dus een lagere prijs oplevert, vindt de ondernemer niet bezwaarlijk. “Daar moet je wel tegen kunnen. Maar voor ons gaat het om de gemiddelde prijs per jaar, waar ben je tevreden mee? Liever de top niet gezien dan de bodem gevoeld.”

 

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Niek Groot Wassink. 

GLB bedrijfsplanvouchers t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie...

Lees verder

GLB-kennisvoucher opent 5 juni

Vanaf 5 juni a.s. worden de GLB-kennisvouchers opnieuw opengesteld uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze vouchers ter waarde...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden