Blog: mest als grondstofleverancier

Publicatiedatum: 14 maart 2017

Mest heeft het in zich om,  net als olie voor allerlei producten als grondstof gebruikt te worden. Door mest net zo te ontleden als olie, kunnen we hoogwaardige producten ontwikkelen. Mest wordt dan niet meer gezien als afval maar als een bron of als grondstofleverancier. FrieslandCampina is via Jumpstart hard aan het werk om mest als gasleverancier te gebruiken om daarmee haar doelen op het gebied van CO2 reductie programma’s haalbaar te maken.

Electriciteit en warmte produceren

Met dit gas wordt via een motor elektriciteit en warmte geproduceerd. De elektriciteit kan op het eigen bedrijf ingezet worden of geleverd worden aan het net. Met slimme inzet van de restwarmte in bijvoorbeeld een droogstraat kan zelfs vocht onttrokken worden uit vers gras en heeft daarmee een eigen grasdrogerij misschien wel toekomst. Mest verder indrogen vergt een extra luchtafvang, en dus een extra investering, middels een luchtwasser om te voorkomen dat er stikstof vervluchtigt. Voordeel is wel weer dat de dierlijke stikstof dan in het spuiwater zit en gebruikt kan worden als een kunstmestvervanger.
Mest scheiden in een dikke en dunne fractie werkt al een tijdje prima. Hogere fosfaatgehalten  in de dikke fractie leveren direct een besparing op qua mesttransporten. Niks nieuws denkt u. Maar leg het eens uit aan mensen in uw eigen omgeving.

Zinvol om mest te bewerken?

Op bedrijfsniveau spelen vele zaken een rol om te beoordelen of het überhaupt zinvol is om mest te bewerken. Dieraantallen,  diersoorten en beschikbare grond spelen een rol maar het maakt ook waar je als bedrijf het eerst in vastloopt, stikstof of fosfaat.  En wat te denken van de huidige afzetkosten. Een akkerbouwer om de hoek die de meerwaarde ziet van een organische meststof en die een nauwe samenwerking wil met u als veehouder, zal zeker niet de hoofdprijs vragen voor de ontvangst van mest.  

Gelukkig zien we meerdere initiatieven ontstaan waarbij mest gebruikt wordt als een waardevolle leverancier van mineralen en organische stof. Combinaties van mest vergisten, mest scheiden en mestkraken geven verrassende minerale stromen. Stikstof uit mest omvormen via een kraker naar spuiwater en dan toepassen in de kunstmestruimte. Een dikke fractie met veel organisch fosfaat gebruiken in een korrel zodat ook in de snijmaisteelt op derogatie bedrijven weer fosfaat in de rij kan mee worden gegeven. Prima toepassingen die ook de sector een richting geven om de problematiek rondom de mestoverschotten aan te pakken en daarbij ook nog eens milieuwinst maken.

Het kan; mest als grondstofleverancier!

Technisch kan het dus, mest als waardevolle grondstofleverancier. Misschien nog niet met maximale efficiëntie, maar het begin is er. Uit olie werd ook niet van de één op de andere dag benzine gemaakt. 
De uitdaging ligt vooral in het goed op de bühne krijgen bij de burgers en de  politiek. Oplossingen uitleggen waarbij veel vakinhoudelijke kennis nodig is, zijn doorgaans niet voldoende. Dan maar even omdenken. Slimme technische oplossingen gebruiken, om gewasproductie op peil te houden binnen de geldende wet en regelgeving.  Vervolgens aantonen dat we als sector een forse besparing op het kunstmestgebruik en op het aantal mesttransporten hebben gerealiseerd, door eenvoudig weg mest te raffineren. Dit is uit te leggen lijkt me.

Deze blog van Herrold Lammertink werd op dinsdag 14 maart geplaatst in de Boerderij. 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden