Bouw realiseren na wegvallen PAS

Publicatiedatum: 09 september 2019

Uitstoot van stikstof beperken en de depositie (stikstofneerslag) verlagen gaat verder dan alleen de landbouwsector. Dat blijkt wel uit de verschillende uitspraken van de Raad van State over de PAS. Dit heeft als gevolg dat veel projecten voor de woning-, weg-, water- en industriebouw stilstaan.

Ook bedrijven uit andere sectoren zullen dus aan de slag moeten, dat heeft ook gevolgen voor de veehouderij. Bedrijven die een project willen realiseren dat een hogere uitstoot en/of meer depositie met zich meebrengt, hebben door de PAS-uitspraak eigenlijk geen andere optie dan “stikstofrechten” over te nemen van een ander bedrijf, bijvoorbeeld een veehouderijbedrijf.

Wegvallen PAS

De problemen die nu ontstaan bij de plannen voor uitbreiding van veel bedrijven, zowel veehouderijen als daarbuiten, zijn direct het gevolg van het wegvallen van de PAS. De Raad van State had eind mei in de einduitspraak besloten de Nederlandse stikstofaanpak te laten vervallen, waarmee extern salderen weer in beeld komt. Het systeem van extern salderen vóór de PAS functioneerde met instemming van de Raad van State immers prima.

Handel in stikstof(rechten)

Extern salderen betekent dat rechten worden overdragen van het ene bedrijf op het andere, waarbij opkopende bedrijven niet per se uit de agrarische sector hoeft te komen. De eerste verzoeken van buiten de sector om ammoniak te kopen bij veehouders zijn inmiddels een feit. Stikstofdepositie is namelijk saldeerbaar tussen alle soorten bouwprojecten, dat betekent dat er gemakkelijk rechten kunnen worden overdragen van de ene naar de andere partij. Dan hoeft het niet per se om alleen agrarische bedrijven te gaan, er liggen juist kansen om een brug te slaan tussen de agrarische sector en de woningbouw en industrie.

Voorwaarden later bekend

De voorwaarden waaronder extern salderen mag plaatsvinden zijn echter nog niet bekend. Dit betekent dus dat het traject van extern salderen wel in gang gezet kan worden, maar gaandeweg aan veranderingen onderhevig kan zijn. 

Vraag en aanbod stikstofrechten

De adviseurs van DLV Advies zien voldoende kansen om sector overschrijdend te werk te gaan, ondanks dat de precieze voorwaarden nog niet bekend zijn.

Omdat we goed inzicht hebben in ontwikkelingen in het buitengebied, zijn we bij uitstek in staat om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ook voor vragen over ruimtelijke ordening of vergunningen als omgevings- en natuurbeschermingswetvergunningen kunt u bij ons terecht.   

Wilt u bekijken welke mogelijkheden er in uw situatie zijn om toch dat bouwproject gerealiseerd te krijgen?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs: Jelle Broersma (regio Noord), Marc Strikkeling (regio Oost), Rik Janssen (regio Zuid) of Marian van den Berg (regio West).

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden