Bouwkosten besparen door eigen voorwerk

Publicatiedatum: 10 januari 2019

Het bouwen van een nieuwe stal heeft een forse impact op de ondernemer. Om zich door alle bouwkundige zaken heen te ploegen, ontkomt hij er niet aan specialisten in de arm te nemen. De een besteedt het hele traject uit, de ander slechts enkele onderdelen. Dit laatste kost veel tijd en zorgt voor extra bouwstress, maar resulteert wel in besparing op de advieskosten. “Geheel onafhankelijk kunnen opereren ervaart de veehouder als een pré”, stelt Erwin van Kessel, manager bouw.

Veehouders die zelf veel voorwerk doen bij de bouw van een stal of schuur besparen aanzienlijk op de kosten van bouwbegeleiding. Daarnaast kan advies gratis via diverse kanalen ingewonnen worden.

Vrije keuze maken

Het merendeel van de veehouders met ontwikkelingsplannen neemt een bureau in de armen om hem of haar door het hele proces met tal van bouwtechnische, juridische en formele valkuilen te loodsen. Het voordeel voor de veehouder is hierbij dat bijvoorbeeld een adviesbureau alle disciplines in huis heeft om van het eerste idee tot en met de opleveringscontrole vakkundig ter zijde te staan. Daarbij baseren veehouders hun keuze vooral op basis van vertrouwen dat het goed komt. “Geheel onafhankelijk kunnen opereren ervaart de veehouder toch als een pré”, stelt Erwin van Kessel, manager bouw. “Door geen adviestak van een standsorganisatie of een voerleverancier in de arm te nemen voelt een veehouder zich toch vrijer. Zeker met de gedachte van een mogelijke wissel van voerleverancier. Het leveren van voer blijft bovendien de corebusiness van zulke bedrijven. Daar zitten specialisten toch vooral op kantoor. Ze hebben minder voeling met wat er in de stal gebeurt. Het papierwerk handelen ze zeker prima af, maar je moet toch in veel stallen vertoeven voor het maken van een goede vertaalslag van de wensen van de veehouder.”

Open dagen bezoeken

Van Kessel adviseert veehouders zich vooraf ruimschoots te oriënteren. Het bezoeken van open dagen is daartoe een optie. “Maar nog beter is het zo’n bedrijf een jaar na oplevering te bezoeken en met de eigenaar te spreken over zijn goede en minder goede ervaringen in de nieuwe stal. Bij alle onderdelen van de stal dient hij steeds een goed afgewogen besluit te moeten nemen. Juist als een veehouder een bepaalde voorkeur heeft, wijzen wij hem ook op alternatieven. Het is zaak dat de veehouder beschikt over een goede sparringpartner.”

Weinig nieuwbouw verwacht

“De bouw van nieuwe stallen staat de komende tijd op een laag pitje”, verwacht Van Kessel. Volgens Van Kessel zullen de veehouders eerst de door de fosfaatkorting ontstane ruimte opvullen. Hij onderstreept ook de positie van Brabantse veehouders. Zij moeten gaan voldoen aan de strengere provinciale regelgeving.

Bedrijven die nu al voldoen aan Besluit emissiearme huisvesting moeten uiterlijk op 1 januari 2022 voldoen aan de Verordening Natuurbescherming. Uiterlijk op dinsdag 1 januari 2020 moeten ze daarvoor een ontvankelijke en vergunbare aanvraag hebben ingediend. De nadruk komt naar verwachting te liggen op stalrenovatie en asbestsanering.

Bouwproces in een notendop

Het bouwproces start vaak met een gesprek met de bouwadviseur waarin gezamenlijk het plan wordt doorgenomen en alle ideeën, eisen en wensen worden geïnventariseerd, inclusief de (on)mogelijkheden en haalbaarheid. Op basis hiervan wordt een eerste schetsontwerp uitgewerkt, om vervolgens stapsgewijs tot een definitief ontwerp te komen. Op basis van een kostenraming wordt beoordeeld of het plan financieel haalbaar is en vindt overleg plaats met de financier. In de meeste gevallen is voor een (bouw-)project nog maar een vergunning nodig: de omgevingsvergunning. Het is van groot belang dat de ondernemer deze vergunning goed voorbereidt. Zo moet het tekenwerk voldoen aan enkele eisen. Zaken als brandveiligheid, de constructie en het materiaalgebruik moeten goed op elkaar zijn afgestemd en op de tekeningen worden verwerkt. Ook dwarsdoorsneden, grondplannen, gevelbeelden, kapplannen en principe-detaillering zijn indieningsvereisten voor de aanvraag. Is de omgevingsvergunning verstrekt, dan worden op basis van bestek en voorwaarden offertes opgevraagd bij diverse aannemers. Dit bestek dient in detail te beschrijven wat de aannemer moet leveren. Ook dient de aannemer te beschikken over een goede set bestektekeningen, in combinatie met een duidelijke technische omschrijving. Zo weet de aannemer exact wat hij moet offreren. Dit zorgt voor objectief vergelijkbare prijzen en voorkomt onaangename verassingen tijdens het bouwproject. Een goede aanbesteding kan de ondernemer veel geld en zorgen besparen. Door een scherpe financiële controle en goed overleg over meer- en minderwerk kunnen de werkelijke uitgaven binnen het budget blijven en worden financiële tegenvallers voorkomen.

Dit artikel is op 5 januari verschenen in de Veldpost, Stal & Akker, Agraaf en Vee & Gewas van Agrio.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden