Brandveiligheid huisvesting seizoenswerkers

Publicatiedatum: 10 januari 2022

In Nederland bevinden zich ongeveer een 750.000 arbeidsmigranten. Ze zijn veelal sterk afhankelijk van hun werkgever voor arbeid en huisvesting. Gevolg is dat steeds meer agrarische bedrijven huisvesting voor hun medewerkers realiseren.

“De noodzaak om seizoenswerkers zelf te huisvesten komt voort uit schaarste aan geschikte Nederlandse arbeidskrachten, schaarste aan woonruimte en het beleid om huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken steeds meer te weren” zegt Anne van Rossum, projectleider Bouw en adviseur omtrent huisvesting en (brand)veiligheid. Zodra er voor deze mensen een slaapverblijf wordt geboden, gelden er veel strengere brandveiligheidseisen.

Goede huisvesting schaars

Ook uitzendbureaus, de organisatie die veelal de seizoenswerkers leveren, hebben steeds meer moeite om in goede huisvesting te voorzien. Een veel gehoorde kreet die een tuinder of boer dan ook hoort:” We kunnen wel mensen leveren, maar heb je zelf huisvesting voor hen?” Lange tijd werd huisvesting in caravans toegestaan of gedoogd maar steeds vaker staat er druk op om naar een vorm van huisvesting te gaan die de tijdelijk ingehuurde personeelsleden meer veiligheid en comfort biedt.

Indeling Bouwbesluit

Meestal wordt huisvesting in het Bouwbesluit ingedeeld in de categorie Logiesfunctie en zijn de eisen van deze gebruiksfunctie van toepassing. Anne: ”Soms kiest een gemeente ervoor om de huisvesting te verlenen onder de gebruiksfunctie Kamersgewijze verhuur. Welke indeling van toepassing is, heeft vooral te maken met brandveiligheid.”

Hogere graad van bescherming

“In je eigen woonhuis, kun je er vanuit gaan dat als je gealarmeerd wordt door het brandalarm, je de route weet om veilig het pand te verlaten”, vervolgt Anne. “In een hotel of pension, de bestemmingen waarvoor de logiesfunctie in het bouwbesluit is opgenomen, is dat totaal niet het geval. Omdat je in een hotel vaak maar één of enkele nachten verblijft, dien je beter beschermd te zijn. Daarom zijn voor logiesfuncties veel strengere eisen opgenomen met betrekking tot de brandwerendheid van wanden, deuren en voor de vluchtwegaanduiding. Ondanks dat arbeidsmigranten veel langer dan enkele nachten op locatie verblijven, geldt hier wel de vereiste bescherming die dichter bij een hotel/pension ligt dan bij een woonhuis.”

Subbrandcompartiment           

De hele logiesfunctie moet 60 minuten zijn afgescheiden van andere gebruiksfuncties. Ook de hoofddraagconstructie moet deze bescherming hebben, zodat bij brand in de naastgelegen bedrijfsruimte (meestal industriefunctie) de logiesfunctie in ieder geval 60 minuten veilig is. Dat maakt het vaak lastig de huisvesting te realiseren in een bestaande loods. Tussen de slaapkamers is een brandscheiding van 30 minuten noodzakelijk en deze bescherming is eveneens vereist voor ramen en deuren. Dat heet in het Bouwbesluit een subbrandcompartiment.

Voor de ventilatie betekent deze eis dat er een brandmanchet dient te komen op de doorgang door een brandwand of brandwerend plafond. Op deze wijze wordt brandoverslag via de ventilatiekanalen voorkomen. Daarnaast dient de looproute tussen de deur van de slaapvertrekken en de uitgang zo te zijn ingericht dat het als extra beschermde vluchtroute dient.

Brandmeldinstallatie

“Vanzelfsprekend is een brandmeldinstallatie noodzakelijk”, geeft Anne aan. “In principe moet deze brandmeldinstallatie een doormelding hebben naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC), maar vaak kan een doormelding met een telefoonkiezer als gelijkwaardig alternatief worden aangedragen. Dit werkt als volgt: De brandmeldinstallatie belt via een telefoonkiezer de ondernemer die in de buurt aan het werk is en (dicht)bij de huisvesting woont. Bij geen gehoor zal direct het reservenummer worden ingeschakeld. Zo kan er snel actie ondernomen worden. Loos alarm wordt afgevangen en bij een echte brand, kan direct 112 worden gebeld. Evacuatie en blussen kan onmiddellijk worden gestart. Uit de praktijk is gebleken dat deze wijze van handelen sneller en efficiënter werkt dan wanneer de alarmering via een alarmcentrale gaat. Vaak stemt de gemeente of brandweer dan ook in met deze vorm van gelijkwaardigheid.”

Balans kosten en eisen

Aangezien de huisvesting voor seizoenswerkers op veel bedrijven maar een paar weken per jaar vol bezet is, is het lastig om dit rendabel te krijgen. Het is daarom zoeken naar een juist evenwicht tussen de investering die het met zich mee brengt en het vereiste niveau van comfort en veiligheid. “Ongeacht of mensen nu kort of lang verblijven, veiligheid mag nooit het kind van de rekening zijn”, benadrukt Anne.

AKF-keurmerk

Een goede en veilige huisvesting kan worden gecertificeerd volgens het AKF- of SNF-keurmerk. Het SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen) is ontwikkeld voor de uitzendbranche. Het AKF-keurmerk (Agrarisch Keurmerk Flexwonen) is eigendom van LTO en is speciaal ontwikkeld voor de agrarische sector. Steeds vaker eisen gemeenten een vorm van certificering. Voor het verrekenen van de huisvestingkosten met het loon is certificering zeker een vereiste. Na een inventarisatie door het aanjaagteam van Emile Roemer is de kans groot dat de normen voor huisvesting in de toekomst strenger gaan worden. Een geruststellend vooruitzicht. “Krantenkoppen die misstanden bij huisvesting arbeidsmigranten blootleggen, dienen nu toch echt tot het verleden te behoren”, aldus Anne.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u advies over de inrichting en (brand)veiligheid van uw huisvesting, neem vrijblijvend contact op met Anne.
 

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden