Bronckhorst: meer ruimte voor wonen in het buitengebied

Publicatiedatum: 26 februari 2022

Het buitengebied heeft te maken met grote uitdagingen. Het stoppen van agrarische bedrijven leidt tot veel vrijkomende agrarische gebouwen. Daarnaast is de druk op de woningmarkt nog steeds groot. De gemeente Bronckhorst heeft op 24 februari de notitie ‘Verruiming woningbouw in het buitengebied’ vastgesteld. Door deze notitie komen er meer mogelijkheden voor woningen in het buitengebied van Bronckhorst.

De gemeente Bronckhorst nodigt inwoners en marktpartijen uit om met goede woningbouwplannen te komen. Het gaat om woningsplitsingen, functiewijzigingen van stoppende agrarische bedrijven, wonen in bijgebouwen bij bestaande woningen en woningbouw op (nieuwe) landgoederen. Stoppende intensieve veehouderij bedrijven kunnen hierbij, vanwege de gezondheidswinst die het voor de omgeving oplevert, een extra verruiming van de bouwmogelijkheden krijgen. Hiervoor wordt maatwerk toegepast.

Eén-erf gedachte 

Woningbouw op het erf kan in allerlei vormen. Een woningbouwplan moet wel voldoen aan de één-erf gedachte: meerdere woningen op één gezamenlijk erf. Daarnaast moet het plan in de breedste zin passend zijn op de locatie. Zo moet het plan in omvang passen in het landschap en mogen er geen milieutechnische bezwaren zijn tegen de ontwikkeling. . Het is de bedoeling om met de verruimde mogelijkheden verschillende doelgroepen, zowel jong als oud, aan te spreken. 

Meer weten?

Wilt u weten welke mogelijkheden het nieuwe beleid biedt voor uw (bedrijfs)locatie? Of wat de mogelijkheden zijn in combinatie met het extern salderen van stikstof óf de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden