Combineren regelingen is maatwerk

Publicatiedatum: 24 augustus 2020

Gemeenten hebben belang bij een aantrekkelijk buitengebied waarbij behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit hoog op de agenda staat. Gemeenten willen voorkomen dat het buitengebied verloedert en dat vrijkomende agrarische opstallen in verval raken. Om hierop in te spelen, zijn er in de loop van de tijd diverse regelingen voor het agrarisch gebied getroffen, vertelt Marc Albers, adviseur vastgoed bij DLV Advies. “Rood voor Rood en de Saneringsregeling varkenshouderij zijn twee voorbeelden van zulke regelingen.”

“Rood voor Rood, in sommige provincies beter bekend als Ruimte voor Ruimte, bestaat al enkele jaren en verschilt van karakter per provincie en gemeente. De Rood voor Rood-regeling kan aanleiding zijn om landschapontsierende gebouwen of vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) te slopen, om vervolgens met de sloopmeters die hierbij vrijkomen bouwrecht voor een nieuwe woning te realiseren. In combinatie met de Saneringsregeling varkenshouderij (Srv) is de Rood voor Rood-regeling ook uitstekend toepasbaar. Maar de situatie is voor ieder bedrijf weer anders, waardoor maatwerk nodig is”, geeft Marc aan.

Slopen van VAB of landschap ontsierend gebouw

Rood voor Rood draagt bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied. De voorwaarden verschillen per provincie en gemeente op onder meer het minimaal te slopen aantal m2, op de investering in de ruimtelijke kwaliteit en op de aanvullende voorwaarden. Wanneer er op het erf een landschapontsierend gebouw of een VAB aanwezig is, kan de regeling interessant zijn. De regeling geeft namelijk toegang tot sloopmeters die verkocht kunnen worden of voor de sloop van vrijkomende agrarische bebouwing ingezet kunnen worden.

Sloopmeters

Door te slopen, komen er een aantal sloopmeters vrij. Hoeveel meters dit zijn, is afhankelijk van het gesloopte oppervlak. Onder de voorwaarde dat het planologisch is toegestaan en er wordt voldaan aan de minimale sloopmaat, kunnen de sloopmeters ingezet worden op eigen erf waardoor er een bouwrecht vrijkomt. Sloopmeters zijn eveneens verhandelbaar waarbij er elders, vaak binnen dezelfde gemeente of bepaalde clusters, een bouwrecht vrijkomt. Er is doorlopend vraag naar sloopmeters door particulieren en ondernemers, maar ook door ontwikkelaars of gemeentes. Bijkomend voordeel is dat er bij sloop meestal ook asbest gesaneerd wordt.
Voor varkenshouders is de Rood voor Rood-regeling vaak uitstekend te combineren met de Srv, omdat deze regeling als voorwaarde stelt dat agrarische opstallen worden gesloopt. Zo kan een varkenshouder twee vliegen in één klap slaan.

Maatwerkadvies en trajectbegeleiding

DLV Advies heeft de afgelopen jaren in de omgeving van Hengevelde een varkenshouder geadviseerd en begeleid bij het combineren van de Rood voor Rood-regeling en de Regeling omgevingskwaliteit (ROK) van destijds. Het bedrijf saneerde zo’n 7.750 m2 aan opstallen. Momenteel wordt het asbest gesaneerd en worden voormalige bedrijfsopstallen gesloopt.

Marc: “Met de sloop worden twee bouwkavels mogelijk gemaakt en die gaan dit jaar in de verkoop. Dit project is een typisch voorbeeld van maatwerk. DLV Advies is er vanaf het eerste moment van indienen van het principeverzoek bij de gemeente bij betrokken geweest en kende de wensen en de financiële mogelijkheden van de varkenshouder. Thom Jansen, medewerker Ruimtelijke Ordening, begeleidt en coördineert het project en de haalbaarheidsonderzoeken. Marc regelt uiteindelijk ook de verkoop van twee boerderijwoningen en de twee bouwkavels.

Interesse?

Iedere locatie vraagt een specifieke aanpak. DLV Advies kan u begeleiden bij het gehele traject. Daarbij werken we met een stappenplan:

  • vrijblijvende kennismaking en inventarisatie;
  • indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te bepalen of de te slopen stallen in aanmerking komen voor de Rood voor Rood-regeling, wijzigen van het bestemmingsplan en coördineren van het haalbaarheidsonderzoek;
  • opstellen kosten- en batenanalyse;
  • ontwikkelen op eigen erf, eventueel met aankoop sloopmeters bij derden om te voldoen aan de sloopmaat;
  • verkopen van sloopmeters, het opstellen van een koopovereenkomst en bewaking financiële overdracht door middel van een derdengeldrekening.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid