Controleren benutting PAS-vergunningen

Publicatiedatum: 11 december 2017

Vier provincies startten afgelopen maand met het controleren van de benutting van de PAS-vergunning (Vergunning Wet Natuurbescherming). Boeren die hun bedrijf willen uitbreiden, hebben een PAS-vergunning (Programma Aanpak Stikstof Ondernemers) nodig. Ondernemers die een vergunning hebben, hebben 2 jaar de tijd om deze te benutten met een uitbreiding. De provincies Gelderland, Brabant, Utrecht en Overijssel startten in november met het controleren of dit daadwerkelijk gebeurt.
Als boeren de vergunde activiteit niet binnen 2 jaar uitvoeren, kan het niet-gebruikte deel van de vergunde ontwikkelruimte worden ingetrokken. Het onnodig claimen van ontwikkelruimte kan andere bedrijven immers benadelen. De pilot voor handhaving gaat eerst van start in deze vier provincies. 

Administratieve controle

De provincies gaan deze bedrijven controleren. In eerste instantie is het een administratieve controle, onder andere met behulp van luchtfoto’s. Bij twijfel volgt in het voorjaar van 2018 een bezoek aan de betreffende bedrijven.
Als blijkt dat de vergunning nog niet benut is ontvangt zo’n bedrijf een brief met een voornemen tot intrekken van de niet-gebruikte ontwikkelruimte. Hierop kan de ondernemer een zienswijze indienen. Het doel is dat economische ontwikkelruimte, die niet gebruikt wordt, weer beschikbaar komt.

Bij de controle op aantallen dieren zal een marge van 10% worden aangehouden. 
Bijvoorbeeld:
-    200 dieren vergund en maar 190 gehouden, betekent geen intrekking
-    200 dieren vergund en maar 180 gehouden, betekent 20 intrekken

De ingetrokken rechten komen niet  meer terug in de “ontwikkelingspot”. Dit is technisch (nog) niet mogelijk, maar wel de bedoeling.

Waarschijnlijk kunnen veehouders nog een half jaar uitstel aanvragen als ze een goede motivatie hebben waarom nog niet alle dieren zijn gehouden.

Landelijke handhavingsstrategie

De ervaringen met deze pilot bepalen of deze werkwijze ook gebruikt wordt voor de volgende groep bedrijven. Landelijk wordt ook gewerkt aan een handhavingsstrategie. Meer provincies zullen volgen verwacht de organisatie BIJ12 waarin de samenwerkende provincies zijn verenigd.

Het PAS-programma trad in juli 2015 in werking. Het programma bestaat uit maatregelen om de uitstoot van stikstof uit de veehouderij te verminderen en uit herstelmaatregelen in de natuur. Ondernemers die in de buurt van een Natura 2000-gebied gevestigd zijn kunnen, afhankelijk van de beschikbare ontwikkelruimte, een vergunning tot uitbreiding aanvragen.

Oplossing afhankelijk van uw situatie

Als u binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van de NB-vergunning uw stal nog niet heeft gerealiseerd of niet volledig vol heeft gehad, dan zijn er een aantal oplossingen mogelijk. 
De oplossing is erg afhankelijk van uw situatie. U kunt hierbij denken aan het aanvragen van een nieuwe NB-vergunning of het houden van meer dieren in een korte periode. 
Om de voor- en nadelen helder te krijgen is het belangrijk dat u een mogelijke oplossing eerst bespreekt met uw adviseur van DLV Advies.

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden