Coronasteun verruimd voor ondernemers

Publicatiedatum: 26 januari 2021

In het nieuwe coronasteunpakket worden er extra maatregelen getroffen voor ondernemers. De maximale steun per onderneming uit de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) wordt verhoogd naar € 330.000 en er komt een opslag voor de compensatie van vaste lasten. In het nieuwe steunpakket wordt € 7,6 miljard uitgetrokken om het bedrijfsleven te ondersteunen.

De betrokken ministers, Koolmees, Hoekstra en Van ’t Wout maakten de details van de extra steunmaatregelen tijdens de persconferentie op 21 januari jl. bekend.

TVL - Tegemoetkoming Vaste Lasten vierde kwartaal 2020

Op 21 januari jl. is er een uitbereiding van de TVL aangekondigd, de subsidieregeling is aangepast. In de ingediende aanvragen staat een vastgesteld vergoedingspercentage van 50%. Inmiddels is bekend dat het subsidiepercentage toeneemt bij een hoger omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%, dit loopt op naar 70% bij een omzetverlies van 100%. Dit betekent dat bedrijven bij meer dan 30% omzetverlies een hoger subsidiebedrag ontvangen dan in de aanvraag die tot op heden zijn ingediend staat vermeld. Hiervoor hoeft niets worden gedaan, RVO past het hogere subsidiepercentage automatisch aan en doet naar verwachting tussen 18 januari en 22 februari een extra betaling.

TVL - Tegemoetkoming Vaste Lasten eerste kwartaal 2021

Via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvangen bedrijven die in het eerste kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies hebben geleden een vast subsidiepercentage van 85%. De omzet welke wordt behaald in het eerste kwartaal van 2021, wordt vergeleken met het eerste kwartaal van 2019. Naar verwachting opent deze ronde begin februari 2021. De belangrijkste voorwaarde, 30% omzetverlies is nodig om in aanmerking te komen voor de regeling, blijft onveranderd.
Voor het maximale steunbedrag voor de TVL regeling, die verhoogd is naar maximaal € 330.000 per kwartaal voor bedrijven tot 250 werknemers en € 400.000 per kwartaal voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers, komt de land- en tuinbouwsector vooralsnog niet in aanmerking. De Europese staatsteunregels laten hierbij een steun toe van maximaal € 100.000 voor de land- en tuinbouwsector. Omdat het kabinet dit onwenselijk vindt, zijn ze momenteel bezig met een ander steunkader. Hiermee zal ook deze steunmaatregel in lijn lopen met de andere branches.  Na verwachting zal de nieuwe regeling medio april/mei met terugwerkende kracht in werking treden.

Compensatie vaste lasten

Omdat we in de agrarische sector te maken hebben met doorlopende onderhoud- en productiekosten, is via de regeling specifieke kosten land- en tuinbouw € 40 miljoen gereserveerd. Het kabinet voorziet in een opslag van 21% bovenop het voor de land- en tuinbouw bekende vaste lasten percentage van 20%, dus in totaal 41%.

NOW 3.2 – Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 3.2 eerste kwartaal 2021

Ook het doorbetalen van personeel d.m.v. de (NOW) Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid is gunstiger geworden. Werd vorig jaar nog maximaal 80% van de loonsom vergoed, voor het eerste kwartaal van 2021 kan er een vergoeding worden aangevraagd van maximaal 85%. Na goedkeuring van de aanvraag wordt een voorschot van 85% ontvangen in 3 termijnen. Aanvragen is mogelijk vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021.

Avondklok

In de land- en tuinbouw dient er met regelmaat na 21:00 uur en voor 4:30 uur gewerkt te worden. Indien aantoonbaar, dan wel met een eigen verklaring of werkgeversverklaring, is dit uiteraard toegestaan. De documenten zijn te downloaden via:

Advies bij aanvragen steunpakket

DLV Advies kan u adviseren bij de aanvraag van TVL of NOW. Heeft u hulp nodig of wilt u weten welke regeling bij uw bedrijfsvoering past, neem dan contact op met onze adviseurs. 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden