Coronasteunmaatregelen: tegemoetkoming voor land- en tuinbouw

Publicatiedatum: 18 juni 2021

Ondanks dat de agrarische sector er als geheel nog redelijk goed afkomt in de coronacrisis, zijn individuele ondernemers soms flink financieel getroffen. De omzet van de akkerbouwers stond onder druk omdat de horeca gesloten was. Door de coronacrisis ontstond een mindere vraag naar producten vanuit de landbouwsector. Dat heeft veelal geleid tot lagere prijzen. Diverse regelingen zijn verlengd en versoepeld. Zo geldt er voor land- en tuinbouwbedrijven binnen de TVL een aanvullende tegemoetkoming.

In het tweede en derde kwartaal van 2021 kunnen agrarische ondernemers een beroep blijven doen op steunmaatregelen vanuit de overheid. De (nieuwe) tegemoetkomingen moeten leiden tot extra financiële steun in de rug.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Vanaf de tweede helft van juni opent de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021. Om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel dient een onderneming meer dan 30% omzetverlies te hebben geleden in het tweede kwartaal van 2021, vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 óf het derde kwartaal van 2020. Om zoveel mogelijk ondernemers te ondersteunen, wordt in het tweede kwartaal van 2021 100% van de berekende vaste lasten vergoed.
Voor land- en tuinbouwbedrijven geldt binnen de TVL een aanvullende tegemoetkoming. Zij ontvangen een extra opslag in Q2 voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie, met een maximum van € 225.000 voor de gehele coronaperiode. “Een tegemoetkoming die onze sector momenteel goed kan gebruiken”, geeft Gerdien Aaftink, projectleider bij DLV Advies en betrokken bij subsidieaanvragen en (steun)regelingen aan. “Bij akkerbouwers is de omzet behoorlijk teruggelopen omdat de meeste bewaringen leeg zijn gedraaid, wel liepen de kosten door voor onder andere de gewasbescherming en beregening.”
“Daarbij is deze regeling ook voor stoppende bedrijven interessant of voor agrariërs die noodgedwongen, één of meerdere locatie(s) hebben afgestoten”, vult Rafke Cleutjens, adviseur Financieel Management bij DLV Advies, aan. De TVL regeling wordt ook voor het derde kwartaal van dit jaar verlengd. 

Aanvullende voorwaarden TVL Q2 2021

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden. 

  • Aanvraag van € 25.000 of hoger én ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020
    Een onderneming die tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en € 25.000 of meer subsidie aanvraagt, heeft bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Een accountant of boekhouder kan dit afgeven.  

  • Aanvraag van € 125.000 of hoger
    Bij aanvragen van € 125.000 of hoger wordt bij de vaststelling gevraagd extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsverklaring. Voor TVL Q2 2021 zijn hierover nog geen specifieke details bekend.

Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid eerder uitgekeerd

Om de liquiditeitsproblemen bij agrarische ondernemers te voorkomen, wordt 80% van de directe inkomenssteun van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dit jaar eerder uitgekeerd. In plaats van december zoals eerder was aangegeven, wordt het voorschot nu in juli of augustus uitgekeerd. 

Definitieve berekening NOW

Ondernemers die een voorschot hebben ontvangen in het kader van de eerste en tweede aanvraagperiode Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen nu hun definitieve berekening aanvragen. Gerdien: ”Het bedrag dat op basis van de eerste en tweede aanvraagperiode is ontvangen, is in alle gevallen een voorschot die berekend is op basis van het geschatte omzetverlies. Inmiddels is voor de eerste en tweede periode het definitieve omzetverlies bekend. Daarmee kan de definitieve tegemoetkoming berekend worden. Mocht dat percentage lager uitvallen, dan kan (een gedeelte van) de tegemoetkoming vervallen.” De termijn voor het aanvragen van de definitieve berekening van de NOW 1 (maart, april en mei 2020) loopt tot en met 31 oktober 2021. Voor de NOW 2 (juni, juli en augustus 2020) is de uiterlijke aanvraagdatum 5 januari 2022.

Zesde aanvraagperiode NOW

De vijfde aanvraagperiode (april, mei en juni 2021) kan tot en met 30 juni worden aangevraagd. De zesde aanvraagperiode (april, mei en juni 2021) opent op 5 juli tot en met 30 september.  Net als bij de voorgaande openstelling dient er een gemiddeld omzetverlies van minimaal 20% te zijn geweest over 3 aaneengesloten maanden. Voor de berekening wordt uitgegaan van de loonsom van februari 2021. De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.

Met het verlengen van het steunpakket trekt het kabinet € 6 miljard extra uit. In totaal is via de steunpakketten € 80 miljard uitgetrokken voor coronasteun aan het bedrijfsleven. 

Heeft u vragen over de nieuwe steunmaatregelen of heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de definitieve berekening NOW, neem contact op met onze adviseurs.

 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden