De juiste mest op de juiste plek

Publicatiedatum: 12 juli 2018

Op de juiste plaats de juiste organische meststoffen of kunstmest toedienen, of zelfs helemaal niets toedienen. Dat is waar precisielandbouw om draait en waar DLV Advies samen met Loonbedrijf Meiland Azewijn, twee melkveehouders en een dronewerker diverse praktijkdemonstraties op grasland mee uitvoert. Het doel is om kennis te ontwikkelen om het grasland een optimale conditie te geven en het functioneren te verbeteren door middel van precisielandbouw en –bemesting. Op een droge en warme dag in juli kwamen alle betrokkenen bij elkaar om de tussentijdse resultaten te bespreken. 

Verschillende percelen grasland vergeleken

Melkveebedrijf Lucassen in Didam en melkveebedrijf Berntsen in Azewijn hebben voor dit project twee totaal verschillende percelen grasland van 10 hectare beschikbaar gesteld. Marc Strikkeling, adviseur rundvee bij DLV Advies, begeleidt de veldproeven. “De grond bij Lucassen bestaat uit zand terwijl de grond bij Berntsen volledig uit zware klei bestaat. Op elk perceel heeft de Veris scan de bodemcondities in kaart gebracht. Op basis van die gegevens hebben we op vier punten per perceel graslandhoogtemetingen gedaan en hebben we meteen met de drone de ontwikkeling van de biomassa op de percelen in beeld gebracht. Op basis van deze data is per perceel een plaatsspecifiek bemestingsplan gemaakt.”
Marc: “In de voorlopige analyse heb ik vooral gekeken naar het percentage organische stof omdat de Veris scan dit ook meet. Met droogtegevoeligheid en voorraadcapaciteit is organische stof een belangrijk punt om te meten. We bekijken of de bodem voldoende voedingselementen heeft. 
Deze analyses vergelijken we met de resultaten van de drone. Die meet de opstand van het gras, het bladgroen en de biomassa.”

Specifiek de juiste meststoffen toedienen

Bij precisiebemesting draait het om een perceel specifiek per plek van de juiste meststoffen te voorzien. Marc: “Naar aanleiding van de metingen is bepaald op welke plekken er meer of minder en vooral ook wélke meststoffen toegediend moesten worden. Door preciezer te bemesten komen de opbrengsten van het gehele perceel dichter bij elkaar te liggen. Op sommige punten waar je minder mest toedient, zie je gewoon dat de grond zelf wel de potentie heeft voor meer. Op sommige plekken moet je juist meer bijsturen. Een opvallend eerste resultaat is dat percelen waar de organische stof hoog is bij de 2e snede zelf meer doen op basis van de eigen bodemcapaciteit. Deze stukken geven de hoogste metingen, terwijl daar de minste mest naartoe is gedaan. Duidelijk verschil is ook waar te nemen tussen de zand- en kleipercelen. Bij het kleiperceel hebben we in eerste instantie alleen kunstmest toegediend omdat het te nat was. Het effect was direct te zien in de hoge opbrengsten RE in de vers grasmetingen en minder kilogrammen drogestof.

Deelnemers tevreden met eerste resultaten

De deelnemers zijn zelf al tevreden met de resultaten die zij hebben waargenomen. Geert-Jan Lucassen: “Als ik naar het perceel kijk is het nu overal even groen. Voorheen kon je goed de droge plekken eruit halen, maar die zie ik nu niet meer. Bij onze andere percelen is dat nog wel heel duidelijk zichtbaar. De loonwerkers van Meiland Azewijn hebben ook mooi werk geleverd, zij hebben echt heel secuur ons perceel bemest.” Rick Berntsen vult aan: “Ik had ook al snel het idee dat het gras op het hele perceel egaler is. In het begin dacht ik ‘het zal wel, ik geloof het wel’, maar toen ik er later overheen keek en een mooi egaal donker perceel gras zag, was is toch wel overtuigd van deze aanpak.”
Gerrit-Jan Ruitenbeek van Loonbedrijf Meiland Azewijn: “Bemesten middels GPS met sectieafsluiting en drijfmest uitrijden in de rij (strip-till) doen wij al met regelmaat. Maar plaatsspecifiek bemesten op basis van taakkaarten deden wij nog niet. Dit is dus ook een mooie proef voor ons om daar ervaring in op te doen en om het verschil te zien in de resultaten van deze precieze mesttoediening. Wij werken hier graag aan mee. Wij hebben een aantal klanten die ook meer willen sturen op cijfers, ook voor hun is deze manier van werken ontzettend interessant.”


Foto: deelnemers project precisiebemesting

De proeven worden ook in 2019 nog voortgezet. Marc: “De vraag is of we per saldo in de opbrengst per perceel omhoog zijn gegaan. Hier gaan we volgend jaar nog meer aandacht aan besteden. Wij zoeken in ieder geval naar het maximaliseren van de totaliteit van een perceel. Of we daarmee goede grond minder of meer moeten bemesten zal per perceel verschillen. De grond die zich makkelijker redt, laten we het zelf ook doen. Waar het minder is, willen we dichter naar de hele goede stukken komen zodat we in saldo stijgen. Volgende stap zal zijn om de kwaliteit van de bodem gelijk te trekken. Gewassen kun je sneller bijsturen. Maar een kwalitatief goede bodem levert op lange termijn meer op.”

Interessant voor de toekomst

Beide melkveehouders kijken uit naar de volgende resultaten van dit project. Geert-Jan: “Er is veel te doen rondom mest. Op lange termijn mogen we steeds minder bemesten. De kosten zijn nu nog flink voor deze manier van werken, maar in de toekomst wordt zo’n bodemscan natuurlijk wel goedkoper en dus nog interessanter.” Rick merkt nog op: “Een hoop melkveehouders weet niet eens wat er in de mest zit. Om dit een succes te maken moet je bij de basis beginnen. Mensen die mest afvoeren hebben dit wel redelijk in beeld. Specifiek bemesten naar stikstof en niet naar volume is interessant.” 
Marc: “Bij kunstmest weet je precies wat de samenstelling is. Een mestmonster voorafgaand aan het bemesten is dus wel essentieel en kan het verschil maken.”

De verwachting is dat in oktober de eerste resultaten van 2018 worden gepubliceerd. In 2019 wordt er met dezelfde melkveehouders verder gewerkt aan dit project. 

Dit project “Precisielandbouw en precisiebemesting op grasland” is een project dat mede mogelijk wordt gemaakt door het programma Toplaag van de provincie Gelderland.

Projectenteam

Saskia Veldman is onderdeel van het projectenteam van DLV Advies. Het projectenteam houdt zich bezig met kennis- en innovatieprojecten op het gebied van onder andere mest, akkerbouw, klimaat en kringlooplandbouw. In samenwerking met onze klanten, eigen specialisten, toeleverende partijen en afnemers, overheden en kennisinstellingen zetten we praktisch toepasbare projecten in die resultaat opleveren. Binnen deze projecten (bege)leiden wij het totale proces, vanaf de subsidieaanvraag tot aan het projectplan opzetten en de uitvoering daarvan, van de verantwoording tot aan de afronding.

meer informatie projecten

Wel of geen derogatie aanvragen? Kijk goed naar je ruwvoerpositie

Door de afbouw van derogatie wordt het voor steeds meer melkveehouders interessant om geen derogatie meer aan te vragen. Voor welke bedrijven dit geldt,...

Lees verder

Nieuwe uitrijregels mest 2024

Sinds 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regels voor mestuitrijding. Deze wijzigingen betreffen specifiek de uitrijdperioden voor strorijke mest,...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid