De subsidie voor jonge landbouwers (JOLA) gaat weer open

Publicatiedatum: 12 november 2020

De subsidie Jonge Landbouwers (de POP3-subsidie JOLA) kan weer vanaf 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 aangevraagd worden. Deze subsidie is speciaal voor agrarische ondernemers die jonger zijn dan 41 jaar en willen investeren in de verduurzaming van het bedrijf dat zij hebben overgenomen of zijn gestart. Hiermee stimuleert de overheid jonge ondernemers beter in te spelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

Maximaal €20.000 subsidie voor jonge landbouwer

De subsidie is, evenals voorgaande jaren, voor jonge landbouwers die op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn. Het subsidiebedrag is 30% van de totale kosten van investeringen bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen jonge landbouwers. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000, de minimale subsidie is € 10.000. Bij samenwerkingsverbanden met niet-jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager. Het subsidiebedrag kan worden vastgesteld op basis van het percentage Eigen Vermogen (EV) van de jonge landbouwers of het aantal niet-jonge landbouwers. Dit gebeurt op dezelfde manier als voorgaande jaren. 

Punten op basis van duurzaamheid

De aanvragen worden beoordeeld op basis van duurzaamheid en worden het eerst toegekend aan degenen met de meeste punten. De mate waarin de investering bijdraagt aan de verduurzaming van het milieu, klimaatbestendigheid, dierwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit, is daarom erg belangrijk. De hoogte van het bedrag bij toekenning is afhankelijk van het beschikbare budget en het aantal punten. Na ontvangst van de subsidiebeschikking dienen de activiteiten binnen 2 jaar uitgevoerd te worden.

Investeringscategorie Aantal punten
Zonnepanelen en zonnecollectoren 6
Windmolen 4
Kleine windturbine 6
Systemen om plaatsspecifiek te kunnen werken in het kader van precisielandbouw 9
Mechanische mestscheidingsinstallatie 6
Machine voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding 9
Machine om een grondbewerking uit te voeren en zaaien en poten/planten tegelijk 8
Voorzieningen voor weidegang en bijbehorende systemen gericht op de monitoring van diergerelateerde zaken 7
Koematras, waterbed 8
Varkensvriendelijke vloeren 8
Open watervoorzieningen voor pluimvee, incl. aanleg waterleidingen 6
Energiebesparende maatregelen met behulp van systemen die warmte of koelte hergebruiken om te verwarmen of te koelen 7
Pad cooling in stallen voor veehouderij 8
Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling 6
Emissiearme vloeren voor melkveehouderij en vleeskalverhouderij 6
Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen 8
Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van pluimveestallen 6
Luchtwassystemen in de veehouderij 5
Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwasser 6
Biobed of biofilter 5
Potafdekinstallatie voor de boom-, vaste planten- of sierteelt 5
Elektrische machines, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten 7
Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers 7
Technieken om bodemverdichting tegen te gaan 8
Systemen om productierisico’s te verkleinen (fruitteelt en glastuinbouw) 6
Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij 9
Duurzame opslag/bewaartechnieken en koeling 8
Verwerking en opslag enkelvoudige grondstoffen 7

 

Verschillen tussen provincies

Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en wordt uitgevoerd door de provincies. De investeringslijst en voorwaarden kunnen daarom per provincie verschillen.

Meer informatie

Adviseurs van DLV Advies zijn gecertificeerd om ondernemers te ondersteunen bij hun subsidieaanvraag. Wilt u meer informatie, neem contact op met Thomas Kruders of Maaike Pels of laat uw gegevens achter. Dan bellen wij u terug.

* verplichte velden

 

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Vaste mest uitgangspunt bij nieuwe ligboxenstal familie De Jong

Familie De Jong in Vlist is sterk voorstander van vaste mest; dat voedt het bodemleven en is goed voor de weidevogels. Toen zij van de grupstal overgingen...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid