Demonstratiedag nieuwe landbouwtechnieken

Publicatiedatum: 10 september 2018

Wat te doen om nog beter met bodem en nutriënten op en rondom het erf om te gaan? Melkveehouders, akkerbouwers, vollegrondstelers en loonwerkers nemen deel aan het project Brabant Bewust, om mineralenefficiëntie te verhogen, oftewel: meer opbrengst van het land realiseren met dezelfde hoeveelheid mineralen. Dit leidt tot minder verliezen naar het milieu. Samen vergroten zij hun kennis en kunde over mineralenmanagement. Deze kennis wordt in praktijk gebracht met concrete maatregelen. Dit doen ze met studiegroepen, workshops en demonstraties. 

Nieuwe technieken voor de landbouw gedemonstreerd

In dit kader worden er dit jaar twee grote regionale demonstraties georganiseerd bij Loonbedrijf Van Beers Agro in Vessem op 15 en 16 september a.s.. Samen met Van Beers Agro en melkveebedrijf Van de Pas, worden in samenwerking met DLV Advies, ZLTO, CLM, Delphy,  en Lamb Weston, verschillende demonstraties voor precisielandbouw en beter bodembeheer getoond. De zaterdag is eveneens een spuitlicentie bijeenkomst.

Tijdens deze demonstratiedagen komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Uitgebreide maïsdemo met onder andere gras-onderzaai en verschillende bemestingsmethoden; 
  • Nieuwe technieken in de aardappelteelt, in samenwerking met Lamb Weston;
  • Demo op grasland voor de effecten van ondergrondverdichting;
  • Wasplaats en Phytobac op het erf voor de verwerking van waswater met gewasbeschermingsmiddelen, met speciale aandacht voor knolcyperus; 
  • Aandacht voor verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen.

Op zaterdag 15 september kunnen bezoekers een spuitlicentiepunt halen. Op zaterdagmiddag zijn er begeleide excursies door teeltadviseurs langs de verschillende demonstraties vanaf 13:00 uur. 
Op zondag 16 september staat het bedrijf open voor burgers en buitenlui uit de omgeving, met onder andere een springkussen voor de jonge bezoekers. 

Bekijk hier het programma op de website van Brabant Bewust

Rundvee adviseurs Rik Janssen en Eric Bouwman van DLV Advies zijn uitvoerders binnen dit project. Zij brengen hun expertise in over het werken met de KringloopWijzer, mineralenmanagement, ruwvoerteelt, bodemvruchtbaarheid en de (actuele) mestwetgeving.

Brabant Bewust

Brabant Bewust staat voor Bodem- en Waterbeheer om Uitspoeling Samen Tegen te gaan. Brabant Bewust is bedoeld om de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater tegen te gaan. In dit project werken Brabantse agrariërs samen met loonbedrijven en adviseurs. Het project wordt uitgevoerd door ZLTO, CLM, Delphy en DLV Advies. Dit project is mede gerealiseerd door bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van de provincie Noord-Brabant in het kader van POP3 Brabant.

Projectenteam

Erik Bouwman, Saskia Veldman en Rik Janssen zijn onderdeel van het projectenteam. Het projectenteam houdt zich bezig met kennis- en innovatieprojecten op het gebied van onder andere mest, akkerbouw, klimaat en kringlooplandbouw. In samenwerking met onze klanten, eigen specialisten, toeleverende partijen en afnemers, overheden en kennisinstellingen zetten we praktisch toepasbare projecten in die resultaat opleveren. Binnen deze projecten (bege)leiden wij het totale proces, vanaf de subsidieaanvraag tot aan het projectplan opzetten en de uitvoering daarvan, van de verantwoording tot aan de afronding.

meer over projectenteam

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden