Demonstratiemiddag teelt en bedrijf

Publicatiedatum: 12 september 2018

In de volle breedte van de bedrijfsvoering, van bodemverbetering tot aan bedrijfsontwikkeling zoals energiebesparing en koeltechnieken, neemt DLV Advies deel aan diverse praktijknetwerken in de veenkoloniën in de provincie Drenthe. 

Om kennis te delen met akkerbouwers en veehouders in de Noordoostelijke akkerbouw, verzorgt DLV Advies een aantal demonstraties op de open dag op donderdag 20 september 2018 van vernieuwingsbedrijf ‘Op de Es’ in Zeijen. Deze dag wordt mogelijk gemaakt door Delphy Akkerbouw Noordoost, Nedworc Foundation, H.J. Luth uit Wedde en Mts Emmens.

Programma open dag 'Op de Es' op 20 september 2018

Het programma bestaat die dag uit diverse demonstraties. DLV Advies verzorgt hier de volgende demonstraties:

  • Het belang van een goede bewaring van pootaardappelen door Harrie Versluis:

Verschillende technieken zijn ontwikkeld en getest in de praktijk voor een optimale bewaring van pootgoed. Voorbeelden zijn mechanische koeling of buitenluchtsystemen. Er zijn wel een aantal aandachtspunten om hier zo optimaal mogelijk profijt van te krijgen. Bij gebruik van CO2 als koudemiddel bij mechanische koeling is alleen een redelijk rendement te verkrijgen bij middelgrote koelingen. Ook verminderen eventueel aanwezige spanten en gordingen in het gebouw de luchtverdeling van de koeling, waarmee de koeling minder effectief zal zijn. Buitenluchtsystemen zijn energiezuinig door het gebruik van buitenlucht. Cellucht wordt ververst met buitenlucht, wat een verlaagd CO2-gehalte en relatieve luchtvochtigheid geeft.

  • Maatregelen voor energiebesparing door Stijn Haarhuis

Met verschillende maatregelen bespaart u energie op uw bedrijf. U kunt verwarmingsleidingen isoleren, bewegingsmelders aanbrengen voor verlichting, (klimaat)apparatuur goed afstellen en een energiescan uitvoeren. Een energiescan geeft direct praktische inzichten in energiebesparing. Ook kunt u investeren in warmteterugwinning, waarbij teruggewonnen warmte van de luchtwasser bijvoorbeeld ingezet kan worden voor mestverwerking. Ook warmte terugwinnen uit de melkkoeling biedt perspectief.

Andere mogelijkheden zijn energiezuinige verlichting zoals met led, om elektriciteit te besparen. Een lichtplan maken voor uw bedrijfslocatie helpt daarbij om energie te besparen. Ook met de inzet van zonnepanelen, eventueel in combinatie met dakverhuur, kunt u investeren in duurzame energie.

Daarnaast zijn er een aantal demonstraties van grondbewerkingscombinaties en proefvelden  met bietenrassen/ziekten, aardappelrassen en plantversterkers te zien, die mede namens het project “Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën” zijn aangelegd.

Bekijk hier de uitnodiging en het programma van de dag

Het project veenkoloniën

Dit project is een initiatief van Delphy, Vernieuwingsbedrijf "Op de Es" te Zeijen (Drenthe), erkend stagebedrijf voor akkerbouw en loonwerk H.J. Luth te Wedde (Groningen) en Nedworc Foundation expert M.A.M. Commandeur. In dit project wordt de kennis die is opgedaan in elf Praktijknetwerken in 2013-2015 (begeleid door Delphy, RINGadvies, DLV  Advies, Nedworc Foundation en Luth) op een samenhangende wijze verspreid in de Veenkoloniën.  

De kennisverspreiding gebeurt met open verspreidingsmethoden, m.n.: 

  • Flitsbijeenkomsten bij boeren, waarbij buren worden uitgenodigd.
  • Regionale demonstraties.
  • Boerenwerkdemonstraties.
  • Workshops en  trainingen. 

De kennisverspreiding integreert vrijwel alle thema’s die in de Praktijknetwerken (2013-2015) aan de orde zijn geweest, zoals: Mest & Mineralen, Bewaring, Vochtvoorziening, Duurzame energie, Precisielandbouw, Bodemverbetering en Biodiversiteit.

Projectenteam

Stijn Haarhuis en Harrie Versluis zijn onderdeel van het projectenteam. Het projectenteam houdt zich bezig met kennis- en innovatieprojecten op het gebied van onder andere mest, akkerbouw, klimaat en kringlooplandbouw. In samenwerking met onze klanten, eigen specialisten, toeleverende partijen en afnemers, overheden en kennisinstellingen zetten we praktisch toepasbare projecten in die resultaat opleveren. Binnen deze projecten (bege)leiden wij het totale proces, vanaf de subsidieaanvraag tot aan het projectplan opzetten en de uitvoering daarvan, van de verantwoording tot aan de afronding.

 Meer over projectenteam

Paul Bens stopt als directeur DLV Advies: ‘Zo’n groot concept had ik niet verwacht’

Per 1 juli treedt Paul Bens terug als directeur bij DLV Advies. Hij is al negentien jaar één van de eigenaren en voor de varkenshouderij...

Lees verder

Sterkste Erf verkiezing 2024

Vorig jaar is de familie Ten Kate uitgeroepen tot winnaar van de Sterkste Erf verkiezing. Zij runnen in het Drentse Veeningen een gemengd bedrijf met melkkoeien,...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden