Dicht lekken in biosecurity

Publicatiedatum: 04 januari 2018

Varkenshouders zijn zich goed bewust van de risicofactoren voor insleep van ziekten. Toch zijn er nogveel puntjes op de 'i' te zetten. Een hygiënesluis, eenvoudig of uitgebreid, is heel normaal. Ook wordt er nagedacht hoe ziekte-insleep geminimaliseerd kan worden. 

Goed inrichten van het erf

Het goed inrichten van het erf blijft lastig waarschuwt Manon Houben, hoofd dierenartsen varkensgezondheid bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD): “Bij het uitwerken van uitbreidingsplannen heb je te maken met de bestaande situatie. Een stal moet in het bouwblok passen, je moet nadenken over looplijnen. Soms worden de detailinvullingen heel lastig." Toch is de aandacht voor looplijnen toegenomen. Gezondheid is een van de pijlers van de Maatlat Duurzame Varkenshouderij. Kiest een bedrijf om de stal te bouwen volgens de Maatlat dan levert dat investeringsvoordelen op.

Buitenkant op orde

De buitenkant van het bedrijf is het belangrijkste risico. Een valkuil die nog te vaak over het hoofd wordt gezien zijn de wisselende contacten tussen bedrijven. Er zijn volgens Houben nog te veel vleesvarkensbedrijven die kortdurende overeenkomsten met zeugenhouders hebben of hun biggen van een groot aantal fokkers betrekken. Elk contactbedrijf is een risico, dat groter wordt wanneer er onvoldoende gecontroleerd wordt op de gezondheidsstatus van een nieuw bedrijf bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst.

Schone/vuile weg

Het grootste risicopunt op bedrijven is nog altijd het erf. Zoals aangegeven kruisen ongemerkt schone en vuile weg elkaar vaak. “Voorkom dat jezelf of anderen tussen stallen door moeten. Zeker bij de huidige brandveiligheideisen waarbij tien meter tussen twee stallen moet liggen is die kans groot. Bij enkele nieuwbouwplannen hebben we daarom bijvoorbeeld een tunnel ingetekend waardoor dieren van de ene stal naar de andere kunnen. Een verdraaibare tussensluis is ook een optie”, vertelt Theo Mulders, projectleider intensief bij DLV Advies.
Wordt de tussenruimte maar een paar keer per jaar gebruikt, bijvoorbeeld voor mesttransport, dan wordt dit tijdelijk een vuile weg. Zodra het mesttransport klaar is moet de doorgang gereinigd en ontsmet worden zodat varkenshouder en dieren weer schoon kunnen oversteken.

Luchtinlaat

De luchtinlaat is een van de zwakke plekken op een bedrijf. Belangrijk is het dan ook om te zorgen dat er geen vrachtwagens van leveranciers of afnemers in de buurt van die luchtinlaat kunnen komen. Toch staan er op veel bedrijven nog altijd voersilo’s naast de stal. Door een extra slang aan de silo te koppelen, is die vrachtwagen op een iets grotere afstand te zetten. Bijkomend voordeel is ook dat de slang waarmee de chauffeur ook op andere bedrijven aan de silo koppelt niet direct met de silo in contact komt. De beste oplossing is echter het verplaatsen van de voersilo's naar één punt en het voer met langere transportbuizen naar de verschillende stallen te verdelen. Ook voor de afvoer van mest is het verstandig eigen slangen te gebruiken in plaats van de slangen die op de vrachtwagen zitten.

Betere biosecurity levert geld op

Ondanks alle inspanningen in de varkenshouderij blijft er geld liggen doordat het genetisch potentieel van de varkensstapel onvoldoende wordt benut. Het zou volgens ABAB, DLV Advies, DAP Lintjeshof en Topigs gaan om een bedrag van zo'n €100 miljoen dat de sector laat liggen doordat de daggroei van vleesvarkens onvoldoende wordt benut. Dit komt mede doordat de gezondheid op de bedrijven, ondanks alle aandacht die varkenshouders er al in steken, nog altijd beter kan. Reden voor de vier bedrijven om een quickscan voor de zeugenhouderij te ontwikkelen. De scan bestaat uit 30 vragen over onder andere scheiding schone/vuile weg, aan- en afleveren dieren en de hygiënesluis. Zo'n scan helpt bij de bewustwording over de bedrijfsindeling en bedrijfsvoering. Vaak zit het voor bedrijven in kleine dingen waar de varkenshouder zich niet of onvoldoende bewust van is. De vier initiatiefnemers willen vooral dat bewustzijn vergroten.

Het uitgebreide artikel inclusief tips voor een goede hygiëne zijn te vinden in het artikel geplaatst in Boerderij van 3 januari jl.

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden