Door oplevend prijsdal liquiditeitspositie in de knel

Publicatiedatum: 31 mei 2022

“De varkensprijs is ten opzichte van historisch niveau niet erg afwijkend, maar door de sterk gestegen voer- en energieprijzen, schieten we er vooralsnog niet veel mee op. De weerbarstigheid van de markt toont het belang voor bedrijven aan om voldoende financiële buffers op te bouwen”, suggereert Rafke Cleutjens, adviseur Financieel Management. “Door het huidige lage prijsniveau komt de liquiditeitspositie op veel bedrijven in de knel.”

Ondanks dat de kostprijs stijgend is, stijgt de opbrengstprijs niet voldoende mee. “Dat zien we ook in de noteringen van vandaag”, vervolgt Rafke. “Dit is duidelijk voelbaar op de bedrijven. Het is dan ook essentieel om in deze omstandigheden voor voldoende liquiditeitsruimte te zorgen.”

Liquiditeitsruimte krimpt

De ondernemersgeest in de varkenssector is groot. Het werken met concepten, schaalvergroting en het beschikken over meerdere locaties, hebben altijd bijgedragen aan goede resultaten. Nadeel hiervan is dat prijsdalen moeilijker opgevangen kunnen worden en de groei mede tot stand is gekomen met investeringen uit de cash flow en met vreemd vermogen. Hierbij zijn aflossingstermijnen van korter dan 15 jaar tegenwoordig gebruikelijk, net als het moeten voldoen aan rente- en aflossingsverplichtingen die steeds belangrijker zijn geworden. Veel rentecontracten lopen binnenkort af en zullen wellicht opnieuw verlengd moeten worden. Rafke: ”Door de genoemde omstandigheden is de opgebouwde liquiditeitsruimte van een bedrijf in de afgelopen jaren, behoorlijk gekrompen. Daarbij heeft de bancaire wereld te maken met strikte regels en wordt financieren steeds moeilijker. Om een prijsdal zoals dit op te vangen, was het advies om een buffer te hebben van 300 euro per gemiddeld aanwezige zeug en 30 euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken. Vanaf de periode juli 2021, toen de prijs onder de kostprijs ging, tot nu is dat bedrag minimaal al op gegaan.”

Betere vooruitzichten

De krantenkoppen melden een minder stroperige periode en betere vooruitzichten in de varkensmarkt.Signalen uit de markt geven de afgelopen weken wel een betere indruk, al ervaar ik dat nog niet in de praktijk. Wanneer de 'onvoorwaardelijke' export van graan wordt vrijgegeven, zal dat een positieve uitwerking hebben op de kostprijs. Maar dit blijft gissen. Op korte termijn zijn de vooruitzichten voor de varkensmarkt niet positief. Wanneer de huidige prijsniveaus aanhouden, zal er een tekort ontstaan op de voerwinst en op het saldo.Dit zal opgevangen moeten worden.”

Tijdig bijsturen

Inzicht in de liquiditeitsveranderingen van de afgelopen periodes is van belang. De onrust op de markt heeft direct invloed op de liquiditeitspositie van varkenshouders. Daarnaast is inmiddels de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) stopgezet. Ondernemers konden gebruik maken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies leden, wat kon oplopen tot een vergoeding van maximaal € 290.000 voor de land- en tuinbouwsector. “Het is zeker nu belangrijk om de kasstromen goed in de gaten te houden en te kijken hoe je binnen de huidige markt je doelen kunt halen. De maandelijkse voerwinst en liquiditeitsprognose is hierbij een handige tool om te herleiden welke richting je bedrijf opkoerst.”

Beter perspectief

DLV Advies ontwikkelt voor geregistreerde leden de maandelijkse voerwinst- en liquiditeitsprognose voor vleesvarkens en zeugen. Door een gemiddelde voerwinstverwachting te projecteren op je eigen uitgaven, zie je in één oogopslag hoe het bedrijf financieel-technisch draait en krijg je beter inzichtelijk waar je op dat moment staat ten opzichte van de verwachtingen uit de markt. “Het is logisch dat varkenshouders als alternatief ook overwegen om zich in te schrijven voor de komende twee opkoopregelingen. Toch zie ik, en met mij vele andere, voor veel ondernemers ook voldoende perspectief om door te boeren, wel rekening houdend met wat de marktontwikkelingen voor invloed hebben op je bedrijf en hierop volgend de touwtjes strakker aan te trekken. De combinatie van vakman- en ondernemerschap zijn altijd al, maar zeker nu, van groot belang”, aldus Rafke.

Interesse? 

Wilt u de maandelijkse voerwinst- en liquiditeitsprognose ontvangen? De kosten hiervoor zijn € 7,50 per maand. Wanneer u zich heeft ingeschreven middels onderstaand formulier, kunt u vanaf heden via e-herkenning de maandelijkse prognoses inzien.

* verplichte velden

GLB bedrijfsplanvouchers t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie...

Lees verder

GLB-kennisvoucher opent 5 juni

Vanaf 5 juni a.s. worden de GLB-kennisvouchers opnieuw opengesteld uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze vouchers ter waarde...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden