Duurzaamheidsprijs varkensbedrijf Kreuger

Publicatiedatum: 25 maart 2019

Varkensbedrijf Kreuger in Woerden won de duurzaamheidsprijs van D66 Woerden eind februari. “Ik kreeg de publieksprijs omdat ik 28% van alle publieksstemmen ontving, waar ik erg blij mee ben. Een van de initiatieven die ik heb ondernomen is het klimaat meten via de sensoren van Slimme Stal om zo de leefomgeving voor de dieren zo optimaal mogelijk te maken”, zegt Kreuger.

Jurylid Saskia van Altena vatte de genomen initiatieven van Kreuger goed samen: “Dat Varkensbedrijf Kreuger de publieksprijs wint, is een terechte steun in de rug voor een bedrijf in een sector die niet bekend staat om duurzaam handelen. Hij heeft al geruime tijd goede stappen gezet door hergebruik van menselijke voedselresten, gebruik van zonnepanelen en filters en sensoren om omgevingseffecten te minimaliseren. Goed bezig dus!”

Jaap Kreuger houdt zowel fokzeugen als vleesvarkens. “De dieren worden allemaal gehuisvest in duurzame stallen met minimale ammoniakemissie, door gebruik te maken van een luchtwasser, waarbij de stallucht die naar buiten komt eerst gewassen wordt om de geur, fijnstof en ammoniak eruit te halen. Hierdoor hebben we de emissie van ammoniak met 80% kunnen reduceren. Het klimaat, de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2, in de stal worden continu gemeten zodat ik direct kan bijsturen waar nodig.”

Klimaat, geur en temperatuur meten

Metingen bij Kreuger vinden plaats met sensoren van Slimme Stal. Verschillende sensoren meten de binnen- en buitentemperatuur, CO2- en ammoniakgehaltes, luchtdruk en luchtvochtigheid. Via het dashboard op telefoon, PC of tablet kan Kreuger de resultaten zien met grafieken, meldingen en samenvattingen.

Harm van der Zanden, de ICT-specialist van Slimme Stal, plaatste de sensoren in de stal van Kreuger: “Niet alleen metingen doen is mogelijk met Slimme Stal, maar ook kan direct actie ondernomen worden bij incidenten in en om de stal. Het unieke hierbij is dat de ondernemer zelf de gewenste waardes opgeeft en daar op kan sturen. Ook is het mogelijk een alert in te stellen, als bijvoorbeeld een van de opgegeven grenswaardes bereikt is. Dat alert komt bij de gebruiker binnen als een bericht op de telefoon of tablet."

Overal bereik

Slimme Stal bestaat uit sensoren en software, voor zowel varkenshouders als melkveehouders, dat door Connecting Agri & Food is ontwikkeld in samenwerking met softwarebedrijf Whysor. Met de technologie van Slimme Stal en bijgeleverde software is het mogelijk om continu gegevens te verzamelen over het klimaat in en om uw bedrijf, diergezondheid en de geuruitstoot. Dat kan altijd omdat het bereik van de sensoren via het LoRa (long range) netwerk verloopt, dat overal in Nederland aanwezig is.

Interreg

De ontwikkeling van Slimme Stal wordt mede mogelijk gemaakt door het Interreg-programma, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Duitse Ministerie voor wetenschap en innovatie (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie) en de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg.

Over Connecting Agri & Food

Connecting Agri & Food is de dochteronderneming van DLV Advies en doet aan kennisontwikkeling en ontwikkelt innovatieve oplossingen in de agri- en foodsector. We hebben zowel een adviserende als een uitvoerende rol in de voedsel- en productieketen. Ons werk kenmerkt zich door gedegen bewijsvoering en een transparante onderbouwing van resultaten. We hebben kennis van de volle breedte van de markt en de marktpartijen en inmiddels jarenlange ervaring opgedaan om de effecten van beleid goed in te kunnen schatten. Zo creëren we win-win-situaties voor agrariërs, toeleverende en verwerkende partijen en afnemers. Lees meer over ons op https://www.connectingagriandfood.nl/nl/over-ons/.

Wie heeft het Sterkste Erf? Genomineerden voor de verkiezing 2024 zijn bekend

De genomineerden voor de Sterkste Erf Verkiezing 2024 zijn bekendgemaakt. Deze verkiezing richt zich op boeren en boerinnen die niet alleen uitblinken...

Lees verder

Paul Bens stopt als directeur DLV Advies: ‘Zo’n groot concept had ik niet verwacht’

Per 1 juli treedt Paul Bens terug als directeur bij DLV Advies. Hij is al negentien jaar één van de eigenaren en voor de varkenshouderij...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden