Effect fosfaatrechtenstelstel

Publicatiedatum: 27 september 2018

De overdracht van fosfaatrechten is mogelijk sinds januari 2018. In de eerste maanden van 2018 was sprake van een opstartfase, sinds maart komen de initiatieven tot (ver)koop en veleasen steeds meer van de grond. Tot en met 6 september 2018 zijn er 5.946 aanvragen ingediend voor overdracht van fosfaatrechten. Doordat de prijzen hoog zijn, komt meer aanbod beschikbaar. Het fosfaatrechtenstelsel lijkt effect te hebben doordat de geprognosticeerde fosfaatproductie al onder het sectorplafond (ca. 5 procent) ligt. 

Samenwerking in maatschap

Jan Dortmans, adviseur rundvee bij DLV Advies vertelt dat veel mensen momenteel de optie tot samenwerking aan het afwegen zijn. Hij ziet dat samenwerkingsovereenkomsten tot stand komen door met elkaar in vennootschap te gaan. Door deze samenwerking aan te gaan kan op een fiscale en juridisch veilige manier de overdracht van onder andere fosfaatrechten gerealiseerd worden. De continuerende veehouder krijgt daardoor ook meer tijd om de koopsom van de fosfaatrechten te voldoen. 

Huurkoopovereenkomst

Een huurkoopconstructie kan ook een oplossing zijn. “Het is een vereenvoudigde manier van overdracht van rechten ten opzichte van een vennootschap. Voor kopende partijen is dit interessant omdat de aflossing uitgesmeerd wordt over meerdere jaren. Deze overeenkomst moet wel voldoen aan specifieke eisen, zeker als het gaat om bedragen die per termijn voldaan moeten worden." 
Hoeveel belasting kan worden bespaard, is afhankelijk van meerdere factoren. Bijvoorbeeld de overige (neven)inkomsten en leeftijd van de stakende ondernemers. Dit kan voor iedereen in beeld gebracht worden. 
Ondanks dat 10% wordt afgeroomd in tegenstelling tot bij de vennootschap, merkt Dortmans dat de interesse groeit voor deze constructie. DLV Advies speelt inmiddels een belangrijke rol in het samenbrengen van deze partijen.  

Eieren voor hun geld

“Een vennootschap is niet voor iedereen geschikt omdat je voor langere tijd de verplichting hebt van inbreng van eigen kapitaal en ondernemersrisico loopt. Dit geheel moet aantrekkelijker zijn dan het belastingnadeel wat je loopt bij een directe staking van je onderneming. Duizend kilo fosfaatrechten heeft momenteel een waarde van circa € 275.000. Als dit in minimaal 3 jaar uitgekeerd moet worden, moet de kopende en dus continuerende partij wel voldoende liquide zijn. Inzage van de financiële resultaten van de koper is dan wel een must voor de verkopende partij. DLV Advies begeleidt partijen bij het opzetten van zo’n vennootschap. 

Dortmans legt uit dat het wel makkelijker lijkt te worden om de inkomsten van deze fosfaatrechten te gebruiken voor het opstarten van een andere bedrijfstak of nevenactiviteit. “Schouten geeft aan dat inkomsten breder uit de sector behaald mogen worden. Vooralsnog zal bij herinvesteringen het verstandig zijn vooraf te overleggen met de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als je een akkerbouwtak of een andere hoofdactiviteit wilt opstarten.”

Veel vraag en aanbod

“Doordat de prijzen zo hoog zijn, komt meer aanbod beschikbaar. Er zijn veel ondernemers die nog circa 100 kilo nodig hebben om hun fosfaatrechtenboekhouding sluitend te krijgen. Het veleasen van fosfaatrechten komt door de 10% afroming nog niet genoeg op gang, waardoor (ver)koop eerder wordt overwogen. Banken blijven voorzichtig met het financieren van de fosfaatrechten. Zij zien dat een aflossingstijd van 5 jaar bij veel bedrijven niet haalbaar is. Bedrijven worden creatiever in het zoeken naar een oplossing om toch uit te kunnen breiden in fosfaatrechten. Het is de vraag of dat verstandig is met deze hoge prijzen. DLV Advies kan niet alleen bemiddelen bij (ver)koop en velease, maar kan ook juist sparren met ondernemers en financiële gevolgen inzichtelijk maken om te komen tot de juiste strategische keuze voor het bedrijf. 

Meest gestelde vragen vestigingssteun

Het kabinet heeft aangekondigd dat het jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel zal ondersteunen. Op 3 juni tot en met...

Lees verder

Antwoord op vragen tijdens webinar vestigingssteun

Kom je in aanmerking voor de vestigingssteun als je alleen nog in de maatschap zit en niet minimaal 50 procent eigenaar bent? Op welke criteria wordt je...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden