Energieneutraal of energieproducent worden

Publicatiedatum: 22 oktober 2021

Voorschotfacturen die meer dan verdubbeld worden, energierekeningen die een stuk hoger liggen dan vorig jaar, het doembeeld dat deze winter de gasprijzen nog verder gaan stijgen. Het zijn maar een paar voorbeelden die de hele energiecrisis belichten, maar die wellicht een geruststellend gevoel teweegbrengen bij degene die inmiddels energieneutraal zijn of zelfs energieproducent zijn geworden.

 

Van het aantal agrarische bedrijven dat door verbredingsactiviteiten een aanvullende inkomstenbron heeft, zijn bedrijven die zich hebben toegelegd op productie van duurzame energie voor derden het grootst. “Een mooie ontwikkeling”, beaamt Erik de Jonge, projectleider Energie bij DLV Advies. “Wel zijn er een aantal factoren waarmee rekening moet worden gehouden op weg naar een energieneutraal bedrijf of energieproducent.”

Energietransitie in de knel

De Europese klimaatwet stelt dat energie in de Europese Unie in 2050 voor 100% duurzaam moet zijn. Een ambitieus streven nu het Nederlandse elektriciteitsnetwerk overbelast dreigt te raken, doordat er op sommige momenten te veel stroom is en de capaciteit van het netwerk het niet aan kan. Oorzaak: de afgelopen jaren zijn er veel hernieuwbare energiebronnen bijgekomen, zoals zon, wind, biomassa en waterkracht. Ook de infrastructuur is er momenteel niet overal op berekend om het teveel aan stroom op te vangen. Erik: “Het netwerk zit behoorlijk vol, toch zijn er voldoende plekken in Nederland waar we her en der nog kunnen terugleveren.” Het vooruitschuiven op lange termijn raadt Erik dan ook zeker niet aan. “Wacht wel met het aanschaffen van zonnepanelen of een windturbine tot na het tekenen van een contract met de netbeheerder. De periode tussen het verkrijgen van de transportindicatie, het toewijzen van de SDE-beschikking en het tekenen van een contract is zo groot dat de netsituatie in die periode veranderd kan zijn. Wij adviseren dan ook om tijdig een adviseur in te schakelen, zij kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn voor uw specifieke situatie. Zo voorkom je teleurstellingen.”   

Energieproducent voor grootzakelijke aansluiting

“Wanneer een ondernemer de ambitie heeft energieproducent te worden, waarbij een grootzakelijke aansluiting noodzakelijk is (> 3 x 80 ampère), kijken we altijd eerst naar de capaciteit in de omgeving”, vult Anneke van Uden, eveneens projectleider Energie, aan. “Eerst kijken we naar de Capaciteitskaart van Nederland, vervolgens vragen we dit aan bij de netbeheerder. Is er nog voldoende ruimte op het net, dan kunnen we het traject in gang zetten en anders bekijken we of maatwerk een optie biedt.”

Subsidie voor iedere aansluiting

Wanneer je zelf energie opwekt, neem je het heft in eigen handen en ben je minder afhankelijk van de overheid en energieleverancier. Zeker nu we te maken hebben met een energiecrisis is het een slimme financiële investering, beamen beide projectleiders. Kleinzakelijke aansluitingen (t/m 3 x 80 ampère) hebben niet de mogelijkheid om energie te leveren aan het net. Wel kunnen zij energieneutraal worden. Erik: “Voor iedere situatie zijn er overigens aantrekkelijke subsidies beschikbaar. Zo kunnen kleinzakelijke aansluitingen met een verbruik boven de 50.000 kWh een ISDE-subsidie krijgen, verbruik je minder dan is de SVM-subsidie in combinatie met. bijvoorbeeld EIA een goede optie. Voor grootzakelijke aansluitingen vragen wij een SDE subsidie aan die dit jaar nog is opengesteld tot 11 november a.s. Na toekenning van deze subsidie heeft de ondernemer nog twee jaar de tijd om zijn zonnestroomsysteem of andere duurzame energiebronnen te realiseren.”

Van afnemer naar energieproducent

Wanneer het traject in gang wordt gezet, wordt eerst bepaald of de zonnepaneleninstallatie op een dak wordt gerealiseerd of dat het een grondgebonden installatie wordt, waarbij een omgevingsvergunning nodig is. Bij een dakgebonden installatie dient het dak gecontroleerd te worden op onder andere draagkracht, oppervlakte en ligging. Vervolgens wordt er gekeken of de opwek past in de lokale netsituatie. Anneke: “Het kan zijn dat er een netaanpassing (verzwaring) nodig is om de energie terug te kunnen leveren aan het net.” Nadat de beschikking over de SDE-subsidie binnen is, start de realisatie van het project en wordt de nieuwe of gewijzigde aansluiting doorgegeven aan de netbeheerder en het meetbedrijf. “Lever je meer terug dan je verbruikt, dan kun je leveren aan derden. De teruggeleverde energie gaat het net op. Wanneer omwonenden gebruik willen maken van deze opgewekte energie, dient de ondernemer met een SDE-regeling een contract af te sluiten bij een specifieke energieleverancier. Hierdoor kunnen klanten de locatie van hun energieproductie kiezen of krijgen zij die toegewezen op basis van postcode”, aldus Erik.

Collectief inkopen

Een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen kan natuurlijk ook. Krachten bundelen binnen een coöperatie levert inkoopvolume op met als gevolg een lagere kostprijs. “De opwekking van energie wordt in een collectief nog aantrekkelijker. Wel is daarin contact en aansluiting met banken, gemeente en provinciale overheden noodzakelijk. Ook vanuit financieel oogpunt. In welk opzicht kunnen zij bijdragen om de duurzame doelen in de toekomst te optimaliseren. Meetbedrijven zorgen daarnaast weer voor een optimale monitoring van de opbrengsten en verbruik”, besluit Anneke.

Onafhankelijk worden?

Bent u ook van plan om energieneutraal of energieproducent te worden? Wilt u subsidie aanvragen voor de realisatie van duurzame energie zoals een SDE, ISDE of SVM-subsidie in combinatie met bijvoorbeeld EIA? Neem contact op met onze adviseurs of vul onderstaand formulier in voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.  

* verplichte velden

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden