Europese taskforce boer contra ACM

Publicatiedatum: 16 december 2016

Twee jaar geleden concludeerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat de ‘Kip van Morgen’ niet voldeed aan de vrijstellingscriteria van de mededingingswet. De Europese taskforce voor een betere positie van de boer in de keten ziet wel mogelijkheden voor producentenorganisaties. Gé Backus, van dochterorganisatie Connecting Agri & Food, is benieuwd wat de ACM van dit rapport vindt. Hij zet dit uiteen in de blog die 8 december verscheen op Varkens.nl.

Mededinging

Twee jaar geleden concludeerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat de afspraken van de ‘Kip van Morgen’ niet voldoen aan de vrijstellingscriteria van de wet op de mededinging. De extra productiekosten die de afspraken met zich meebrengen en die worden doorberekend aan de consument, moeten worden afgezet tegen de bereidheid van de consument een hogere winkelprijs te betalen. Volgens de ACM wogen voor de consument de voordelen van de afspraken niet op tegen de nadelen.

Betere positie van de Europese boer

Vorige maand kwam het rapport uit van de door EU-commissaris Hogan ingestelde taskforce voor een betere positie van de Europese boer in de keten. Cees Veerman werd begin dit jaar benoemd als voorzitter van deze taskforce. Mede aanleiding voor het instellen van deze taskforce was dat de prijsondersteuning voor steeds meer producten wordt vervangen door marktwerking. Bovendien werken ondernemers in de landbouw met productieprocessen die je niet zomaar kunt stoppen, waardoor ze kwetsbaar zijn voor opportunistisch gedrag van partijen verderop in de keten. In de EU is het in de supermarkt gekochte voedsel afkomstig van 110 inkopers, terwijl 3 miljoen boeren dit voedsel produceren.

Zienswijze

Het eindrapport van de taskforce gaat in op verschillende onderwerpen: transparantie, termijnmarkten, unfaire praktijken, financiering en last but not least: Mededinging, in het bijzonder gericht op producentenorganisaties. Welke afspraken mogen producenten die zich verenigen in producentenorganisaties wel en niet maken in het kader van de mededinging? De gestelde vraag is hoe de EU-landbouwwetgeving zich hierin verhoudt tot de EU-mededingingswetgeving. Het is leerzaam de bevindingen van de taskforce te lezen en nog eens terug te denken aan de zienswijze van de ACM op de ‘Kip van Morgen’.

Geen eenduidige richtlijn

De taskforce verbaast zich dat de EU geen eenduidige richtlijn heeft voor het maken van afspraken door producentenorganisaties, terwijl dit in de VS al bij wet is vastgelegd in 1922. Duitsland heeft overigens wel wetgeving (Erzeugerprivileg) waarbij voor producentenorganisaties een expliciete uitzondering wordt gemaakt in de mededingingswetgeving. De taskforce verwijst ook naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die de doelen van het landbouwbeleid boven die van de mededinging stelt (ECJ, Case C-280/93).

Sterkste Erf verkiezing 2024

Vorig jaar is de familie Ten Kate uitgeroepen tot winnaar van de Sterkste Erf verkiezing. Zij runnen in het Drentse Veeningen een gemengd bedrijf met melkkoeien,...

Lees verder

Brandpreventie hoeft geen handenvol geld te kosten, het begint bij bewustwording

Als het gaat om brandveiligheid, ligt de veehouderij onder een vergrootglas. Boerderijbranden kunnen in korte tijd voor enorme financiële en emotionele...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden