Extra coronasteun in 2021

Publicatiedatum: 10 december 2020

Vanwege het voortduren van de coronacrisis trekt het kabinet 3,7 miljard euro aanvullende steun uit voor ondersteuning van het bedrijfsleven. Dit is bovenop de 33,7 miljard euro die de steun- en herstelpakketten tot nu toe hebben gekost.

De aangekondigde versoberingen vanaf januari 2021 gaan niet door. In het eerste kwartaal van 2021 kunnen agrarische ondernemers een beroep blijven doen op steunmaatregelen van het kabinet, die door de versoepeling ook toegankelijker is voor de land- en tuinbouw.

Verruiming Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De eerder aangekondigde versoberingen zijn gestaakt, waardoor bedrijven met grote omzetverliezen een grotere percentage tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten (TVL), afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten zoals deze zijn vastgelegd per bedrijf in de zogenaamde SBI-code. De verruiming van de TVL gold al voor het gehele vierde kwartaal van 2020 en  is nu ook vastgesteld voor het eerste kwartaal van 2021. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De eerder aangekondigde wijzigingen ten opzichte van de regeling zoals deze geldt in het vierde kwartaal van 2020 vinden geen doorgang. Om in aanmerking te komen voor de TVL is een minimaal omzetverlies van 30% vereist, waar eerder 40% voor het eerste kwartaal van 2021 was aangekondigd.

RVO laat weten dat er voldoende subsidie beschikbaar is voor bedrijven die hier recht op hebben. Voor de land- en tuinbouw betekent dit dat voornamelijk bedrijven in de varkenshouderij, akkerbouw en kalverhouderij in aanmerking komen voor de regeling, immers, daar zijn de verwachte omzetten in het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 ruim lager dan gerealiseerd in het referentiejaar.  Alle informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten is terug te vinden op de site van RVO.

Aanvragen van de NOW ook mogelijk in 2021 

De NOW-regeling blijft voor het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. Bij het tweede steunpakket van de NOW was de vormgeving al zodanig aangepast dat seizoensectoren, zoals de land- en tuinbouw, hier beter gebruik van kunnen maken.
Ook in 2021 kan er bij minimaal 20% omzetverlies, in plaats van de aangekondigde 30% voor het eerste kwartaal 2021,  een tegemoetkoming in de loonkosten verkregen worden. Dit blijft voor komend jaar tot maximaal 80% en wordt niet, zoals eerder medegedeeld, verlaagd naar 70%. De medewerkers dienen dan wel volledig doorbetaald te worden. Subsidies die verkregen zijn voor de tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw worden meegerekend in de omzet voor de NOW. Dit om dubbelfinanciering vanuit het Rijk te voorkomen. Alle informatie omtrent de NOW-regeling is terug te vinden op de site van RVO.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) loopt door

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) loopt in zijn huidige vorm door tot 1 april 2021. Deze regeling biedt zelfstandig ondernemers en zzp’ers de mogelijkheid om voor een periode van 3 maanden een aanvullend inkomen te krijgen tot bijstandsniveau. Ook zelfstandige agrarische ondernemers kunnen, indien nodig en bij het voldoen aan de voorwaarden, gebruik maken van deze regeling. Net als bij de voorgaande Tozo-regelingen is de tegemoetkoming een gift in plaats van een lening, maar kan er naast een inkomensondersteuning voor levensonderhoud ook een voordelige lening aangevraagd worden voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Zelfstandig ondernemers en zzp’ers moeten hiervoor een aanvraag doen bij hun eigen gemeente. 
Aansluitend gaat het kabinet per 1 januari 2021 zelfstandige ondernemers ondersteunen, door middel van bijvoorbeeld coaching of bijscholing, in de voorbereiding op een nieuwe toekomst.

Uitstel belastingbetaling

De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van uitstel kunnen aanvragen, die eigenlijk zou lopen tot eind dit jaar, is verlengd tot 1 april 2021. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021.

Advies bij aanvragen steunpakket

DLV Advies kan u adviseren bij de aanvraag van TVL, NOW en Tozo. Heeft u hulp nodig of wilt u weten welke regeling bij uw bedrijfsvoering past, neem dan contact op met onze adviseurs.

 

 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden