Extra koeien zonder de bank

Publicatiedatum: 16 oktober 2020

Met meer melk het bedrijf rendabeler maken. Frank en Sandra Verbruggen in Veghel wilden dit, maar dure fosfaatrechten stonden dit doel in de weg. Inmiddels heeft de VOF met een koop-leaseconstructie extra koeien op stal, op advies van Jan Dortmans, adviseur financieel management.

Door het wisselvallige beleid van de overheid zijn de liquide middelen van Verbruggen aardig geslonken, nadat hij in 2013 geïnvesteerd had in een nieuwe ligboxenstal voor 120 koeien. Op de dag dat de fosfaatmaatregelen werden aangekondigd en de dag die als referentiedatum gold voor het aantal koeien, op 2 juli 2015, liepen er 110 koeien op het bedrijf, inclusief jongvee dat in een andere stal werd gehuisvest. Na de introductie van het fosfaatreductieplan en de fosfaatrechten moest dit aantal fors worden teruggeschroefd, tot onder de 100 melkkoeien. Dat maakte de aankoop van fosfaatrechten, die moeten worden afgelost in vijf jaar, in die situatie lastig. De bank wilde hier daarom niet aan meewerken. Reden om verder te kijken naar een andere constructie. Mede op advies van Jan werd dit een koop-leaseconstructie.

Melkproductie opgeschroefd

Verbruggen moest dus de aantallen terugschroeven naar 100, mede doordat sinds 2 juli 2015 de veestapel naar 130 dieren ging. En de melkproductie werd flink opgeschroefd naar 9.700 kilo melk per koe per jaar. Omdat voor een hogere melkproductie meer fosfaatrechten nodig zijn, moest Verbruggen meer dan 10 procent van de veestapel inleveren. Die gedwonen krimp leverde hem veel stress op.
Met groei wil de ondernemer de stal weer vol en het bedrijf weer rendabel krijgen. Voor die groei zijn niet alleen koeien nodig, maar ook fosfaatrechten. Bij de huidige melkproductie van 9.700 kilo zijn 45,6 fosfaatrechten nodig. Tegen een huidige prijs van € 150 toch bijna € 6.840 voor één koe.

Uitbesteden jongvee

De ondernemer keek naar allerlei mogelijkheden om meer te kunnen melken. Jan Dortmans heeft via een meerjarenbegroting meerdere opties met hem besproken. Zo keken ze ook naar het uitbesteden van het jongvee, zodat de benodigde fosfaatrechten beschikbaar komen voor extra melkvee.
Dit uitbesteden bleek echter geen optie. De kalveropfok is in Nederland te duur, ook omdat er dan fosfaatrechten nodig zijn waarvoor een vergoeding geldt. Met het jongvee uitbesteden, kon Verbruggen vijftien koeien meer melken. Maar gezien de kosten, de extra arbeid voor het transport en het risico dat vaarzen niet-dragend zijn, besloot hij zelf te blijven opfokken. Jan: "Voor jongveeopfok heb je, naast de voer- en veekosten, ook kosten voor de vergoeding voor de gebouwen, arbeid, mechanisatie en benodigde fosfaatrechten. Alles bij elkaar wordt de kostprijs hoger dan wanneer je de opfok zelf blijft doen."

Eigen opfok voordeliger

Eigen opfok is overigens ook niet goedkoop, erkent Jan. "Maar het jongvee krijgt het kwalitatief mindere ruwvoer. Zolang arbeid op het eigen bedrijf niet hoeft te worden betaald aan derden, is het zelf doen voordeliger. De jongveestal staat er vaak toch al." Ook de aankoop van vee uit het buitenland was geen optie, vanwege het risico op ziekte-insleep.

Koop-lease constructie

De aankoop van fosfaatrechten, die moeten worden afgelost in vijf jaar, is in de huidige situatie lastig. Omdat de liquide middelen van Verbruggen flink geslonken zijn, maakt dit het er niet makkelijker op. De bank wilde hier daarom niet aan meewerken. Reden om verder te kijken naar een andere constructie. Mede op advies van Dortmans werd dit een koop-leaseconstructie. Jan: "De stoppende veehouder verleaset de fosfaatrechten zes jaar aan Verbruggen, met de optie tot koop in het zevende jaar. Deze constructie is fiscaal interessant voor de stoppende ondernemer en beter betaalbaar voor deze melkveehouder. Ook omdat de koper de aankoop kan verdelen over zeven jaar, in plaats van vijf jaar bij de bank. Zo blijft er ook marge over, zodat het financieel aantrekkelijk blijft. De fosfaatprijs van deze constructie komt overeen met de marktprijs van de rechten."

In totaal kocht Verbruggen 400 kilo fosfaatrechten, bij de huidige melkproductie goed voor 8,8 melkkoeien. Hierdoor is de veestapel gegroeid naar 115 koeien. De wens is om de komende jaren te groeien met 25 koeien om op het gewenste niveau te komen.

Koop-lease constructie kan fiscaal interessant zijn

Volgens Jan Dortmans, adviseur financieel management bij DLV Advies, is het aangaan van een koop-leaseconstructie zeker interessant voor verkopers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Omdat de fosfaatrechten niet als waarde in de jaarcijfers staan vermeld, worden ze bij verkoop als pure winst gezien. Jan: "Zij kunnen tot 34.712 euro per vennoot ontvangen. Over dit bedrag betalen ze 19,45 procent belasting. Tot € 68.507 is dit 37,35 procent. Daarna wordt het belastingtarief 49,50 procent. Als ze alles in één keer zouden verkopen, valt een groter deel van dit bedrag in de hoogste belastingschijf." Wel geeft Jan aan dat er regels zijn verbonden aan de koop-leaseconstructie. "Zo moet de verkopende partij agrarisch ondernemer blijven voor de duur van het contract. Verder is het goed om de bank bij de constructie te betrekken. We hebben ook een plan ingediend bij de bank om te laten zien hoe we de continuïteit willen waarborgen", zegt de adviseur.

 

Dit artikel is met aanpassingen overgenomen van Nieuwe Oogst.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de koop-lease constructie en bekijken of dit in uw situatie interessant kan zijn? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Regio Zuid: Jan Dortmans
Regio Oost: Tom Baak
Regio Noord: Jelle Broersma

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden