FrieslandCampina trekker, geef boer ruimte

Publicatiedatum: 14 oktober 2016

De groei is eruit. De overheid staat op de rem en de belangenbehartiging is niet succesvol geweest. FrieslandCampina staat wél op bres voor de derogatie. Hopelijk komt er weer ruimte voor ondernemers, schrijft Herrold Lammertink in zijn column voor de Boerderij.

Het fosfaatoverschot moet naar beneden. De derogatie staat op het spel. FrieslandCampina betaalt daarom 10 cent per kilo niet-geleverde melk over maximaal 40.000 kilo niet-geleverde melk per bedrijf. Dit komt boven op de EU-regeling van 14 cent per niet-geleverde kilogram om minder te produceren. Zo ontvangen FrieslandCampina-leden 24 cent per kilo niet-geleverde melk en moedigt het bedrijf zo zijn leden aan minder te produceren.

NZO steunt de private maatregel van FrieslandCampina

De NZO steunt deze private maatregel om het fosfaatoverschot verder terug te dringen. Ook de andere initiatieven, zoals de Kringloopwijzer en de Mestkring worden vanuit de NZO aangemoedigd. Allemaal prima initiatieven om het zogenaamde fosfaatoverschot terug te dringen en slimme innovaties in te zetten om te komen tot een lagere milieubelasting van de veehouderij.

Maar wat doet de belangenbehartiging? En wat doet de politiek? Tegenwerken!

BEX-resultaten mogen niet worden gebruikt

Een wettelijk goedgekeurd systeem om efficiëntie te behalen en daarmee overschotten terug te dringen heeft vooralsnog geen plek gekregen in de fosfaatrechtensystematiek. BEX-resultaten mogen dus nog niet gebruikt worden voor extra fosfaatproductieruimte. Pierre Berntsen van ABN Amro vertaalde dit terecht als het wegnemen van een flinke stimulans om efficiënt te produceren.

Dat de Werkgroep Uniformering Mest- en mineralencijfers (WUM) een advies heeft gegeven om de productienormen te herzien voor 2015 en daarmee 4,4 miljoen onterechte kilo's fosfaat extra bedacht, werkt ook niet mee in het overtuigen van de ambtelijke molen in Brussel. Waar in Frankrijk de extra 10 cent voor de niet-geleverde kilo betaald wordt door de eigen overheid als ondersteuning, zie ik in Nederland hoofdzakelijk dwalingen in aanpak en demotiverende acties richting de melkveehouders.

Pleidooi voor een motiverende overheid

Ik pleit voor een motiverende overheid. Stimuleren op innovatie en efficiëntie, stimuleren op ondernemerskracht en daar vooral ruimte voor te bieden. Uiteindelijk is het voor een volwassen sector van belang dat de kaders waarbinnen gepresteerd moet worden duidelijk zijn. Maar deze kaders moeten in de loop van de tijd wel eens herzien worden, omdat de innovaties op alle gebieden enorm hard gaan. Vooruitgang heeft een verdienmodel, stilstand niet. Alleen innovatie en voortuitgang bieden de melkveesector in Nederland een kans om succesvol te kunnen concurreren met de landen om ons heen, waar arbeid en grond goedkoper zijn. Dat iedere geproduceerde kilo melk een bijdrage heeft van €1 aan het Bruto Nationaal Product, zal de overheid toch wel als prettig ervaren.

Grondgebonden groei, verplichte mestverwerking en fosfaatrechten

Vandaag de dag hebben we te maken met de Wet grondgebonden groei melkveehouderij, verplichte mestverwerking bij een overschot en een fosfaatrechtensysteem. De groei is er voorlopig wel uit. De belangenbehartiging is niet succesvol geweest in het uitleggen van de gekozen strategie en de overheid doet er alles aan om minder koeien te krijgen.

Ik hoop van harte dat de ruimte voor innovatie en ondernemerschap terug kan komen. En in dit licht ben ik dan ook blij met de inspanning die een FrieslandCampina levert. Daarmee kunnen resultaten geboekt worden, die uiteindelijk weer ruimte gaan bieden voor ondernemers.

Deze column van Herrold Lammertink stond op dinsdag 12 oktober in de Boerderij en op Boerderij.nl.

Geen ranking noodzakelijk bij LBV regeling

Vorige maand kondigde RVO al aan dat het budget voor de Landelijke Beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus is verhoogd met bijna...

Lees verder

Regeling GLB-bedrijfsplanvoucher t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Heeft u investeringsplannen? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie GLB-...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden