Gevolgen besluit emissie arme huisvesting

Publicatiedatum: 21 september 2015

Per 1 augustus 2015 is het besluit emissiearme huisvesting in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen leest u in dit artikel. 

Per 1 augustus 2015 is het besluit emissiearme huisvesting in werking getreden. In dit besluit is de maximale ammoniakuitstoot per dierplaats geregeld. De belangrijkste wijzigingen zijn; het verbod op traditioneel bouwen voor melkrundvee, ook als er weidegang toegepast wordt; het voorzien van emissie reducerende techniek bij vleeskalveren; maximale emissiewaarden voor de uitstoot van fijn stof bij pluimvee; en de biologische melkveehouderij moet ook emissiearm gaan bouwen.

In het besluit is een overgangsrecht voorzien voor verleende, maar nog niet gebouwde, stallen die niet aan de nieuwe grenswaarde voldoen. Deze stallen moeten voor 1 oktober 2016 opgericht zijn, wat betekent dat ze dan klaar voor gebruik dienen te zijn.  

Deze wijzigingen in combinatie met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en de komst van de fosfaatrechten, de ammoniakproblematiek en de slechte melkprijzen maken goed doordachte, alles omvattende, plannen meer dan noodzakelijk.

Wilt u weten wat DLV voor u kan betekenen bij uw voorgenomen bedrijfsontwikkeling?

Neem voor meer informatie contact op met: Jan de Groot

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden