Gevolgen stikstofproblematiek verschillen per bedrijf

Publicatiedatum: 03 januari 2020

De Eerste en Tweede Kamer hebben half december 2019 een spoedwet aanpak stikstof aangenomen en de provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld. De gevolgen van deze nieuwe regelgeving verschillen per bedrijfssituatie en per provincie. 

De provincie Friesland voert als laatste provincie de nieuwe stikstofbeleidsregels per 1 februari 2020 in. De vergunningverlening is nu dus ook in Friesland weer op gang gekomen. Op 10 december stelde deze provincie nog de invoering van de nieuwe regels uit, omdat ze eerst het standpunt van de minister over de vergunningplicht voor beweiden en bemesten wilde afwachten. Tot op heden is dit echter nog niet duidelijk. 

Wat voor invloed hebben de nieuwe stikstofregels op uw eigen situatie? Uw situatie is afhankelijk van de status van de vergunning of PAS-melding.

U heeft al gebouwd en/of gerealiseerd volgens vergunning

Er zijn geen gevolgen te verwachten wanneer uitvoering is of wordt gegeven aan de aanwezige onherroepelijke vergunningen of toestemming.

U heeft een vergunning, maar nog niet gebouwd/gerealiseerd

Wanneer er voor de realisatie van het project geen nieuwe toestemming Wet Natuurbescherming nodig is, mag het project uitgevoerd worden.

Als er nieuwe toestemming Wet Natuurbescherming nodig is komen de beleidsregels aan bod, tenzij er aantoonbare stappen gezet zijn, onomkeerbare verplichtingen aangegaan zijn, of er binnen de vergunning verdergaande stikstofemissie toegepast gaat worden.

Wanneer bovenstaande niet van toepassing is, moeten de beleidsregels (intern-extern salderen) toegepast worden. Niet gerealiseerde stallen komen te vervallen, er mag alleen van feitelijk gerealiseerde stallen worden uitgegaan. Daarnaast vindt er een correctie plaats naar de normen uit het Besluit emissiearme huisvesting (Beh). Bij extern salderen zijn er nog aanvullende regels van toepassing.

U heeft een voormalige PAS-melding

Als u een PAS-melding gedaan heeft, is er door de uitspraak van de Raad van State op dit moment geen toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming. De minister heeft provincies verzocht hier niet op te handhaven. Hierbij gaf de minister aan voornemens te zijn om de eerder geaccepteerde meldingen te legaliseren voor de op 29 mei 2019 opgerichte installaties en gebouwen, of wanneer er aantoonbare stappen gezet zijn richting realisatie.

Bedrijven zonder toestemming

Voor bedrijven of projecten zonder toestemming vanuit de Wet Natuurbescherming kan weer toestemming aangevraagd worden. Hierbij moet worden uitgegaan van eerdere toestemming op het moment van aanwijzen van het gebied. Dit verschilt per gebied. In een aantal gevallen moet je zelfs terug naar gegevens uit 1994. Gezien de discussie is ons advies om deze toestemming wel op orde te hebben en dus om een aanvraag in te dienen.

Ontwikkelingen met intern en extern salderen

Over de ontwikkelingen rondom intern en extern salderen leest u meer in dit eerder verschenen artikel.  

Bemesten en beweiden

In een Kamerbrief heeft de minister kenbaar gemaakt voornemens te zijn om beweiden en bemesten niet vergunningsplichtig te maken. Dit naar aanleiding van een advies van het Adviescollege, onder leiding van de heer Remkes. De concrete en wettelijke borging volgt nog.

Uw situatie in kaart

Elke situatie is anders en vraagt om een andere aanpak. Ook al is er nu nog veel onduidelijk, dus schroom niet om bij vragen contact op te nemen met een van onze adviseurs.

Neem contact op met Erwin van Kessel (e.vankessel@dlvadvies.nl, regio Zuid), Marian van den Berg (m.vandenberg@dlvadvies.nl, regio West) of Sjoerd Holkenborg (s.holkenborg@dlvadvies.nl, regio Noord en Oost).

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden