Gevolgen uitspraak fosfaatreductieplan

Publicatiedatum: 11 mei 2017

Veehouders die uitbreidingsinvesteringen hebben gedaan vóór 2 juli 2015  worden onredelijk hard getroffen door het fosfaatreductieplan, aldus de Haagse rechtbank. Voor de 50 veehouders die hierover een kort geding aanspanden is het fosfaatreductieplan buiten werking gesteld. 

Wel of geen procedure starten tegen fosfaatreductieplan?

In navolging van deze uitspraak overwegen naar schatting van Stichting Achmea Rechtsbijstand en adviseurs honderden boeren een eigen procedure tegen het fosfaatreductieplan vanwege onevenredige schade. “Bedrijven die onontkoombare financiële verplichtingen zijn aangegaan kunnen in een aantal gevallen zich scharen achter de uitspraak. De uitspraak van het kortgeding  is immers onverbindend verklaart. Dat betekent dat de uitspraak niet alleen geldt voor de eisers, maar ook voor veehouders die niet aan het kort geding meededen, maar die wel in gelijksoortige situatie zitten,” zo legt Vic Boeren, manager rundvee bij DLV Advies uit. 
Wat het starten van een eigen procedure gaat opleveren is onder andere afhankelijk van de reactie van Staatsecretaris van Dam op de uitspraak. “Het is nog niet duidelijk welke stappen de staatssecretaris gaat nemen. Dit wordt naar verwachting wel binnen een week duidelijk. De kans is groot dat hij in hoger beroep gaat.” 

Te nemen stappen bij een procedure

Veehouders die vinden dat ze in aanmerking komen voor ontheffing van het fosfaatreductieplan kunnen zich hiervoor melden bij hun rechtsbijstand verzekering. Vervolgens moet er een bezwaarbrief aan de staatssecretaris opgemaakt worden waarin men zich beroept op de uitspraak van vorige week. Vic Boeren: “Hiervoor moet onderbouwd worden dat hun situatie vergelijkbaar is met die van de eisers in het kort geding. Veehouders moeten in ieder geval onontkoombare financiële verplichtingen zijn aangegaan voor de peildatum van 2 juli 2015.” DLV Advies kan de gegevens die nodig zijn voor dit bezwaar samen met veehouder inventariseren en indien nodig een schade berekening maken als de rechtsbijstand of advocaat dit nodig heeft.
 

Regen en eiwitgewassen verminderen stikstofbodemoverschot

Voor melkveehouders met grond in grondwaterbeschermingsgebieden is het behoud van waterkwaliteit essentieel. Het verminderen van het stikstofbodemoverschot...

Lees verder

Monomestvergisters in de varkenshouderij: interessant, maar haalbaarheid omslachtig

Vanaf 2030 dient jaarlijks 1,6 miljard m3 groen gas in aardgas te worden gemengd. Dit biedt varkenshouders een interessant perspectief om monomestvergisting...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden