Goedkoper mest afzetten

Publicatiedatum: 27 juni 2017

Hoe kan mest goedkoper worden afgezet? "Een prangende vraag die zowel varkenshouders als melkveehouders bezighoudt", zegt Jan Pijnenburg, specialist  mestverwerking bij DLV Advies. Tijdens de Boer on Tour Mestverwerking konden de ondernemers zich oriënteren op vijf technieken.

Zo'n veertig veehouders begonnen de dag met een mini-symposium bij de Groene Mineralen Centrale van de familie Groot Zevert in Beltrum waar de ontwikkelingen van de techniek en het behouden van mineralen op het bedrijf aan bod kwamen. Oscar Schoumans van de WUR vertelde daarnaast over de techniek die ontwikkeld wordt bij Groot Zevert.

Na dit symposium werden de veehouders bijgepraat over de Micro Vacuüm-mestscheider van Keydollar, het voorfilter van Ormira en het systeem van Circulair Values dat van stikstof uit mest een 100 procent anorganische meststof maakt. Daarnaast is er een bezoek gebracht aan het kalverbedrijf van Bennie Ottink in Groenlo. Tijdens een rondgang op zijn bedrijf vertelde Bennie over het toepassen van voorscheiding en biologische scheiding door middel van beluchting. 

Ammoniakstripper

"Met name voor de ammoniakstripper was veel belangstelling. Het is een techniek waarmee met een beperkte investering stikstof uit de vloeibare fractie die uit de voorscheider komt, kan worden gehaald. Die stikstof kan buiten de Nederlandse mestmarkt worden afgezet", geeft Jan Pijnenburg aan. Na het strippen blijft vloeibare kalimeststof over die bijvoorbeeld kan worden aangewend in een gewas aardappelen of op grasland.

Groot Zevert past zelf de techniek van mestkraken toe. Daarbij wordt het fosfaat uit de organische stof gehaald, dat zo beschikbaar blijft voor bodemverbetering op Nederlandse akkers. "Maar een Europese richtlijn bepaalt dat het fosfaat dat nu een kunstmestvorm heeft, naar de letter van de wet dierlijk fosfaat blijft."

Wanneer zelf mest be- of verwerken?

Tussen de overweging om zelf mest te gaan be-  of verwerken door een werkende installatie op het bedrijf zitten een aantal belangrijke stappen. Het is afhankelijk van de situatie, de financiële mogelijkheden en welke technieken er passen bij het bedrijf. DLV Advies heeft bij elk van deze stappen de juiste specialisten om hierin te adviseren.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van mest be- of verwerken en de technieken kunnen rundveehouders contact opnemen met Harm Wientjes en varkenshouders met Jan Pijnenburg.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden