Gras- en onkruidbestrijding met humuszuren

Publicatiedatum: 20 januari 2020

In 2019 heeft DLV Advies een praktijkonderzoek gedaan naar de inzet van humuszuren als alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen bij de teelt van mais op puur veen. De conclusie is dat een proef met humuszuren en Pelargon succesvol is verlopen. Daarom komt er een vervolg in een nieuwe proef met de mix bij snijmais in 2020.

Het project draait om duurzaam bodemgebruik en het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest in de teelt van snijmais. De resultaten zijn in januari gepresenteerd aan onder andere BOF, de opdrachtgever van het project ‘Duurzame maisteelt op puur veen’.

Hoge onkruiddruk mais

Mais gaat efficiënter met grondwater om dan gras en verbruikt circa 1/3 minder water. Ook draagt het in het rantsoen bij aan minder uitstoot van methaan en ammoniak. Een bekend nadeel van mais is de hoge onkruiddruk. Voor de gras-verdringing is een mix van natuurlijke stoffen, waaronder humuszuren, gebruikt. Met het inzetten van humuszuur hoopten de projectmedewerkers ten eerste op het stilleggen van de grasgroei, waardoor de mais zich zonder voedingsconcurrentie kan ontwikkelen, en ten tweede op een verbeterde werking van de werkzame stoffen uit GBM, zodat de dosering GBM verlaagd kan worden.

Stilleggen grasgroei

De verwachting was dat de grasgroei door het gebruik van de mix (Perderis) circa 10 weken zou stilliggen. Op 1 mei was de eerste bespuiting, 15 liter Pelargon met 15 liter humuszuren zonder hechter/uitvloeier. Het effect was gering en 14 dagen later volgde een tweede spuiting. Nu met een natuurlijke uitvloeier/hechter toegevoegd aan de mix. Ook hier was het effect gering; de grasgroei lag twee weken stil en daarna herstelde de groei zich.

De voorlopige conclusie is dat de periode dat Perderis de grasgroei remt te kort is en dat de kosten van het gebruik (te) hoog zijn. Echter, het bestrijden van zwaar aardappelloof op kleigrond met humuszuren en Pelargon lijkt succesvol te zijn. Op basis hiervan ziet de projectgroep voldoende perspectief in een nieuwe proef met de mix bij snijmais. Voor 2020 wil de projectgroep gaan spuiten met Perderis én mulchen om de grasgroei te remmen. Als de grasgroei hierdoor voldoende wordt geremd, kan de maisplant zich volledig ontwikkelen waarna het gras zorgt voor draagkracht tijdens de oogst.

Humuszuren verlagen hoeveelheid GBM

Op 20 juni is in hetzelfde project een volveldsbespuiting toegepast met 0,5 ltr Calaris en 0,5 liter Samson. Normaliter wordt 1-1,5 liter Calaris gebruikt en ca. 0,5 liter Samson. Het resultaat was mais met een lichte schade, waar het gras en de onkruiden goed geraakt zijn. De onkruiddruk op de gefreesde stroken was zeer laag.

Dit sluit aan bij de 2019 resultaten uit een project van DLV Advies en Vitens in waterwingebieden. Uit veldproeven bleek dat 45 liter humuszuren en 50% gewasbeschermingsmiddel een onkruidsbestrijdingsresultaat geeft dat vergelijkbaar is met 100% GBM-dosering. Lees meer 

Meer informatie

Voor meer informatie over het inzetten van humuszuren of een van de genoemde projecten, neem contact op met Sytze Waltje.

Het project Verduurzaming van maisteelt op puur veen in Fryslân wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân, het Bestuurlijk Overleg Veenweidevisie, waarin verder zitting hebben It Wetterskip Fryslân, de 7 landbouworganisaties in Fryslân en de Friese Milieu Federatie. Het project kent een klankbordgroep Mais, waarin veehouders en loonwerkers in het Friese veenweidegebied zitting hebben. Vitens is co-financier van het project.

Snelle goedkeuring voor Renure als kunstmestvervanger noodzakelijk

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Commissie brengen mogelijk een doorbraak voor de agrarische sector: het gebruik van bewerkte dierlijke mest als...

Lees verder

Praktische tips bij invullen Gecombineerde Opgave

Vorig jaar hebben we gezien dat de uitdagingen rondom de Gecombineerde Opgave aanzienlijk zijn toegenomen. De implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid