Grasland vernieuwen vanwege droogte

Publicatiedatum: 03 augustus 2018

Door de extreme droogte dit jaar verkeren veel graslandpercelen in een zeer slechte conditie. De verwachte grasopbrengst op deze percelen kan meer dan 25 procent lager liggen dan in een normaal jaar zonder droogte. Mocht u dit jaar uw grasland willen vernieuwen, dan kunt u daar vrijstelling voor aanvragen onder bepaalde voorwaarden.

Schade aan graszode door droogte of vraat

Als uw graszode schade heeft opgelopen door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven, dan kunt u vrijstelling krijgen voor het vernietigen van een perceel of een perceelgedeelte grasland op zand- of lössgrond. Onder grasland verstaat RVO grond die voor minimaal 50% beteeld is met gras en die in gebruik is voor voerproductie of beweiding. Gras dat u gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak valt hier niet onder.

Nog tot en met 31 augustus 2018 mag het scheuren of vernietigen van grasland plaatsvinden. U moet dan wel uiterlijk op 15 september 2018 opnieuw inzaaien.

In de aanvraag om vrijstelling maakt het uit om welk type grond het gaat, en of u een derogatie- of niet-derogatiebedrijf heeft. Voor derogatie op zand- en lössgronden gelden andere regels dan bij niet-derogatie.

Heeft u een niet-derogatiebedrijf op zand- of lössgrond?

Er zijn dan bepaalde voorwaarden waar u aan moet voldoen om vrijstelling voor schadeherstel te kunnen krijgen. U komt in aanmerking voor vrijstelling als uw grasopbrengst zonder herinzaai 25% lager is dan in een jaar zonder droogte of schade door vraat. Daarnaast moet zoveel gras beschadigd zijn, dat het tenminste 5% bedraagt van de totale oppervlakte van het grasland van uw bedrijf. Ook heeft u een bemonsteringsplicht voor stikstof.

Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kan DLV Advies het volgende voor u betekenen:

  • We voeren een schadetaxatie uit op locatie;
  • Een erkend deskundige stelt een rapportage op over het voldoen aan de voorwaarden. Deze rapportage moet op het bedrijf aanwezig zijn. Het rapport moet voor aanmelding gereed zijn;
  • We melden u op tijd aan bij RVO voor de aanvraag van de vrijstelling schadeherstel, dat betekent uiterlijk op 31 augustus.

Na vernietiging van het grasland moet u binnen 7 werkdagen opnieuw herinzaaien. Nog tot en met 15 september 2018 kunt u herinzaaien.

Heeft u een derogatiebedrijf op zand- of lössgrond?

Dan kan DLV Advies het volgende voor u betekenen:

  • We melden u aan bij RVO voor de aanvraag van de regeling Graslandvernieuwing. Er is geen schaderapport nodig;
  • Er is geen stikstofbemonsteringsplicht. Daarentegen wordt er met een korting van 50 kilogram stikstof per hectare op stikstofgebruiksnorm gerekend;
  • We dienen uw aanvraag op tijd in, dat betekent uiterlijk op 31 augustus 2018.

Klei- en veengrond

Als u een derogatiebedrijf of niet derogatiebedrijf op klei- of veengrond heeft, hoeft u alleen een scheurmonster te regelen en is een aanvraag bij RVO niet nodig.

Wilt u vrijstelling aanvragen, een melding laten doen in het geval van derogatie op zand en lössgronden of heeft u vragen over het vernieuwen van graslandpercelen? Neem dan contact op met een van onze weidespecialisten, hij kan een schaderapport ter onderbouwing opstellen.

Contact opnemen

Voor de regio Noord kunt u contact opnemen met Ap van der Bas of Albert Jan Bos, voor regio West met Arnoud Bink, voor regio Zuid met Ton Derks en voor regio Oost met Marc Strikkeling of Sjoerd Roelofs.

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden