Gratis advies via Sabe-regeling

Publicatiedatum: 29 oktober 2020

Vanaf 30 november kunnen veehouders en akkerbouwers aanspraak maken op gratis advies ter waarde van € 1500 via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, oftewel Sabe. Dit kan zowel een-op-een advies als advies in studiegroepverband zijn.

De toekenning gaat op volgorde van inschrijving. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Na aanmelding is de voucher een jaar geldig. Onderwerpen waar ondernemers gratis advies over kunnen krijgen vanuit de regeling zijn o.a. precisielandbouw, bedrijfsovername, en het emissiearm maken van de stallen.

Precisielandbouw

DLV Advies werkt in meerdere projecten aan precisielandbouw, waaronder precisiebemesting met behulp van scanners en drones. De kennis uit deze projecten is beschikbaar voor ondernemers om toe te passen op het eigen bedrijf. Ook het maken van een landbouwkundig optimaal bemestingsplan behoort tot de mogelijkheden. 

Stikstofemissie en hergebruik nutriënten

Binnen dit thema is onder andere advies mogelijk over de mogelijkheden om stallen emissiearm te maken.

Bedrijfsovername en persoonlijke ontwikkeling

Ondernemers die van plan zijn een bedrijf over te nemen, over te dragen of te beëindigen kunnen gebruik maken van de voucher. Deze kan onder andere ingezet worden om een overnameplan te maken, een financiële analyse om de haalbaarheid van de overname te onderzoeken, of andere specifieke vragen te bespreken met een adviseur. De ontwikkeling van vaardigheden van de ondernemer of medewerkers die verband houden met persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het bedrijf vallen ook onder de voucherregeling.

Gewassen, grondstoffen en reststromen

Naast deze onderwerpen kunnen ook vraagstukken op het gebied van:

  • teeltsystemen en gewasbescherming,
  • circulair gebruik van gewassen,
  • grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen,
  • efficiënt gebruik van reststromen,
  • het opzetten van een samenwerking met andere boeren, 
  • of het opzetten van een neventak

bekostigd worden vanuit de Sabe-regeling.  

Aanmelden voor Sabe-advies

Adviseurs van DLV Advies zijn gecertificeerd om ondernemers hierbij te ondersteunen. Het aanmelden voor de regeling gaat via het e-loket van RVO. Dit verzorgen wij graag voor u. Wilt u meer informatie, neem contact op met Martje van Laatum of laat uw gegevens achter. Dan bellen wij u terug.  

Heeft u interesse in gratis advies ter waarde van € 1500,- via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, oftewel Sabe. Vul onderstaand uw gegevens in en een van onze adviseurs neemt contact met u op om af te stemmen hoe we de voucher zo goed mogelijk kunnen benutten.
* verplichte velden

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden