Grip op productieomstandigheden

Publicatiedatum: 26 maart 2018

Op 20 maart 2018 zijn tijdens de algemene ledenvergadering van de leveranciersvereniging StarFarmers de resultaten gedeeld van het project “Meten is weten”. Doelstelling van het project is om nog beter inzicht te krijgen in het klimaat in de stal. Bij 22 deelnemers is het klimaat in de varkensstal in kaart gebracht. Door continue te meten krijgen de varkenshouders meer inzicht en kunnen zij tijdig bijsturen waar dat nodig is. ‘Connecting Agri & Food’ faciliteert het project. Het project is mogelijk gemaakt door de regeling “Ondersteuning ketenconcepten”, Vion en de leveranciersvereniging StarFarmers. 

Meten is weten

Een optimaal klimaat in de stal is een belangrijke randvoorwaarde voor diergezondheid en dierenwelzijn. Via ‘Connecting Agri & Food’ hadden de deelnemers online toegang tot de meest actuele meetgegevens via het systeem ‘SlimmeStal’. Met de technologie van SlimmeStal monitoren varkenshouders hoe het klimaat is in de stal. Deelnemers krijgen zo inzicht in temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, luchtdruk en het CO 2  gehalte. De actuele gegevens zijn overzichtelijk weergegeven op het dashboard van de ondernemer. Hierdoor krijgt de varkenshouder meer grip op de productieomstandigheden. De varkenshouderij krijgt meer inzicht én kan tijdig bijsturen als dat nodig is.  

Bevindingen en conclusies

Binnen het project is inzicht verkregen over de stabiliteit van het afdelingsklimaat. Tussen de groep deelnemers zijn er verschillen in de hoogte en stabiliteit van de luchtvochtigheid en het CO 2  gehalte. Concrete aanbevelingen aan de deelnemers gaan over aanpassingen in het klimaatmanagement: verloop van de streeftemperatuur gedurende de ronde aanpassen, streeftemperatuur verlagen of verhogen of op het eind van een ronde  meer ventileren. Daarnaast zijn er enkele deelnemers al in de projectfase actief gaan sturen op data, met waarneembare verbeteringen in waarden. De voorzitter van leveranciersvereniging StarFarmers Jaap Kreuger concludeert dan ook tevreden: “De resultaten bieden concrete handvatten voor ons: hier kunnen we mee verder.”  

Vervolg

Bij de deelnemers blijven de sensoren in de stallen hangen en wordt verder onderzoek gedaan naar het stalklimaat middels de sensoren en de Slimme Stal software. Vanaf mei worden ketenprofielen opgesteld, waarbij op afdelingsniveau gegevens over slachtbevindingen worden gerelateerd aan het afdelingsklimaat en het medicijngebruik van de betreffende dieren, gedurende de vleesvarkensfase en de biggenopfokfase. De ketenprofielen bieden de zeugenhouder en vleesvarkenshouder mogelijkheden hun management verder op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt het verband onderzocht tussen  de kwaliteit van het eindproduct af boerderij en  het samenspel van klimaatmanagement en medicijngebruik. Op basis van analyse worden de deelnemers handvatten ter verbetering aangeboden.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gé Backus via 06 – 53 72 49 43 of g.backus@connectingagriandfood.nl of met Harm van der Zanden via 06 - 16 04 84 75 of h.vanderzanden@connectingagriandfood.nl

Wie heeft het Sterkste Erf? Genomineerden voor de verkiezing 2024 zijn bekend

De genomineerden voor de Sterkste Erf Verkiezing 2024 zijn bekendgemaakt. Deze verkiezing richt zich op boeren en boerinnen die niet alleen uitblinken...

Lees verder

Paul Bens stopt als directeur DLV Advies: ‘Zo’n groot concept had ik niet verwacht’

Per 1 juli treedt Paul Bens terug als directeur bij DLV Advies. Hij is al negentien jaar één van de eigenaren en voor de varkenshouderij...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden