Haal meer uit de bodem

Publicatiedatum: 26 november 2019

Gewassen groeien op verschillende manieren en dat pakt de ene keer beter uit dan de andere. U weet wat gewassen nodig hebben om te groeien: CO2 uit de lucht en voedingsstoffen die ze uit de bodem halen. Maar weet u ook hoe u kunt zorgen voor een optimale nutriëntenhuishouding, zodat uw gewassen optimaal groeien en u uitspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater voorkomt?

Voor de beschikbaarheid van nutriënten voor gewassen zijn zowel de directe beschikbaarheid als de nalevering vanuit de bodem belangrijk. De basis daarvoor is een goed functionerende bodem. De bodemvruchtbaarheid in Flevoland loopt terug doordat er gemiddeld meer nutriënten via gewassen worden geoogst dan er wettelijk aan de grond mogen worden toegevoegd. De dalende bodemvruchtbaarheid is onder andere terug te zien in de teruglopende bodemvoorraad fosfaat. Voor een duurzame voortzetting van de landbouw in Flevoland in de toekomst, is een maximale benutting en aanvoer van nutriënten binnen de wettelijke grenzen essentieel.

Ids van der Ploeg, adviseur bij DLV Advies: “Elke bodem heeft het vermogen om nutriënten te leveren. De uitdaging is om bodembeheer, bemestingsstrategie en bouwplan zo in te richten dat de bodem de nutriënten vasthoudt en de gewassen optimaal groeien.”

Bodem en Kringlopen

Vanuit het project ‘Bodem en Kringlopen Flevoland’ organiseert DLV Advies studiegroepen waarin agrarisch ondernemers samen met experts zoeken naar manieren om de aanvoer en benutting van nutriënten te optimaliseren. In het project wordt ruim twee jaar gewerkt met 5 studiegroepen bestaande uit 10 akkerbouwers en veehouders. Elke studiegroep heeft twee kartrekkers. Kartrekkers zijn enthousiaste deelnemers aan de studiegroep, die de afgelopen jaren goede resultaten hebben bereikt in de aanvoer en benutting van nutriënten en weten hoe dat komt.

Roel Assies, VVB Flevoland: “Kenmerkend voor Flevoland is de samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers, met name op het gebied van landruil en -verhuur. Via het project 'Bodem en Kringlopen' kunnen ze relevante kennis uitwisselen. Veehouders en akkerbouwers leren van elkaar hoe ze op het eigen bedrijf hoge opbrengsten kunnen behalen met een goede nutriëntenhuishouding. De toppers uit beide werelden zijn daarbij de kartrekkers in het delen van kennis en het geven van inzicht in de mineralenbalans.”

Wilt u zelf ook op een praktijkgerichte manier de daling van de bodemvruchtbaarheid tegengaan en inzicht krijgen in de kringlopen op uw bedrijf? Of wit u uw kennis delen en verdiepen door zowel deelnemer als kartrekker te zijn in het project? Veehouders en akkerbouwers kunnen zich nog aanmelden voor het project ‘Bodem en Kringlopen Flevoland’. U kijkt samen naar onder meer bodembeheer, bemestingsstrategie en bouwplan, zodat u kunt sturen op een optimale aanvoer en benutting van nutriënten op uw grond. Aanmelden kan via onderstaand formulier. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ids van der Ploeg of Twan Lubbersen, zie de contactgegevens onder aan het bericht. De startbijeenkomst vindt plaats op 4 maart 2020, 13.00 uur bij Shortgolf Swifterbant.

Actieplan Bodem en Water 

Bodem en Kringlopen Flevoland is een initiatief van en wordt aangestuurd door de agrarische netwerken in Flevoland verenigd in het Actieplan Bodem en Water. Het gaat om een samenwerking tussen LTO, KAVB, VVB, FAJK en FAC. Het project wordt uitgevoerd door DLV Advies, i.s.m. Wageningen University & Research en NMI-agro.

Ik meld mij aan voor Bodem en Kringlopen Flevoland
* verplichte velden

 

Het project ‘Kennisverhoging bodem en kringlopen Flevoland’ wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3). “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden