Houd rekening met uitblijven derogatie

Publicatiedatum: 22 februari 2022

Het lijkt met de huidige nattigheid nog ver weg maar nu de datum van 15 februari is afgestreept op de (grasland)kalender kan de mesttank weer het land op. Verreweg de meeste veehouders rijden de drijfmestgift voor de eerste snede uit. Zij gaan ervan uit dat Brussel later dit jaar alsnog derogatie zal verlenen. “Het is heel verleidelijk om dit zo te doen, maar het is niet ons advies”, waarschuwt Ap van der Bas, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies.

Ap adviseert zijn klanten liever om er terdege rekening mee te houden dat er dit jaar géén derogatie komt. “Dan mag je dus 170 kilo stikstof uit dierlijke mest aanwenden. Dat is 42 kuub per hectare”, rekent hij voor. “Dat is de gift die je mag verdelen over de eerste en tweede snede.”

Huidige adviezen

Ap adviseert om dan circa 25 kuub te pakken voor de eerste snede en 15 kuub te bewaren voor de tweede. Aanvulling met kunstmest is dan wel nodig, maar met de huidige kunstmestprijzen is dat bepaald geen blijde boodschap om te brengen. “De kunstmestprijs is ten opzichte van vorig jaar gewoon verdubbeld; het is echt niet leuk meer.” Ook vanuit dat opzicht begrijpt Ap heel goed dat veehouders ervoor kiezen om de ‘gewone’ hoeveelheid drijfmest dan maar uit te rijden. “Maar ons advies is toch om dat niet te doen.” Tegelijkertijd is zijn advies aan boeren om wel te blijven voldoen aan de voorwaarden die gelden bij derogatie: dus maximaal 20% bouwland en geen kunstmestfosfaat aanwenden. Dit voor het geval dat de derogatie tóch nog komt.

Mogelijkheid bij late verlening van derogatie

In derogatiejaren mag een veehouder gemiddeld 20 kuub meer uitrijden dan nu. Mocht er deze zomer op het laatste nippertje nog groen licht komen vanuit Brussel, dan kunnen boeren die 20 kuub per hectare alsnog uitrijden. “Alleen, stel dat dat juni wordt bijvoorbeeld, dan weet je dat die organische stikstof nauwelijks meer wordt benut. Die komt dan pas laat in het najaar vrij. Da’s niet ideaal.” De beste optie is dan om dat herfstgras vers voor de koeien te brengen, zodat het eiwit zo goed mogelijk tot waarde wordt gebracht.

Investeren in mestopslag

In de huidige situatie is het bovendien goed om rekening te houden met je mestopslagcapaciteit, stelt Ap. “Als je normaal al wat krap zit met je opslag is het nu wellicht een goed moment om daarin te investeren.” Stel er komt inderdaad geen derogatie, dan is het verstandig om te zorgen voor voldoende opslag voor die 20 kuub per hectare. “Als je die in het najaar moet afzetten, ben je ook al € 3 tot € 4 per kuub kwijt aan de opslagvergoeding. Dat geld kun je beter investeren in je eigen mestopslag.” Bovendien is het nog maar de vraag of er landelijk wel voldoende mestopslagruimte beschikbaar is, mocht de derogatie uitblijven.

Laatste tip: Wacht even met maaien eerste snede

Tot slot nog een tip van de specialist: “Kijk of je straks een paar dagen kunt wachten met het maaien van de eerste snede, als je mooi stabiel weer hebt. Dan zak je weliswaar iets in ruw eiwit, maar je eiwit wordt wel bestendiger; het DVE-gehalte gaat omhoog. Dat zagen we ook bij de kuilen van vorig jaar; die werden laat gewonnen en het eiwitgehalte was zeer laag, maar ook heel bestendig.”

Meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u advies over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met Ap van der Bas. Hij helpt graag om de antwoorden op uw vragen helder te krijgen.

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden