Innovatie wordt beloond in Gelderland

Publicatiedatum: 20 januari 2021

Agrarische ondernemers die een innovatief idee hebben die bijdraagt aan de kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw in Gelderland kunnen een subsidie aanvragen. 

 

In het programma Agrifood 2021-2030 'Toekomst voor de Gelderse boer' beschrijft Provincie Gelderland hoe zij werken aan de toekomst van de land- en tuinbouw in hun omgeving.  In dit programma bieden zij ruimte aan verschillende duurzame vormen van landbouw. De toekomst van en kansen voor de agrarische ondernemer staan hierbij centraal.  De provincie wil de overgang naar een meer duurzame landbouw financieel en juridisch mogelijk maken en belonen agrarische ondernemers voor hun bijdrage aan maatschappelijke diensten, zoals beheer van natuur of landschap.

In aanmerking komen

Projecten die voor subsidie in aanmerking komen, moeten ten minste een bijdrage leveren aan 2 van de volgende aspecten:

  • verduurzaming van de fysieke leefomgeving (bodem, water, lucht, natuur);
  • producten en diensten van het agrarische bedrijf op de markt brengen door middel van nieuwe verdienmodellen of vernieuwende marktconcepten;
  • waardering uit de samenleving voor de landbouwsector of de aantrekkingskracht van het ondernemerschap in de landbouw.

Van concept tot innovatie

Het project is innovatief, dient in de praktijk uitvoerbaar te zijn en kan grootschalig uitgevoerd worden.  Daarnaast moet het een goede slagingskans hebben door draagvlak binnen de landbouwsector en betrokkenheid van ondernemers.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn o.a.: 

  • investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld machines die op landbouwbedrijven nodig zijn om kringloop- of natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken;
  • marktonderzoek of productontwerp en -design;
  • kennisoverdracht en voorlichting;
  • afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten;
  • onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector.

Meer info 

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie is afhankelijk van het soort project, maar kan oplopen tot een maximum van € 35.000. Voor meerjarige projecten is maximaal € 35.000 per jaar voor ten hoogste 3 jaren beschikbaar.
Heeft u een innovatief idee die bijdraagt aan de kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw in Gelderland en wilt u meer informatie over deze subsidieregeling? Neem contact op met Gerdien Aaftink of vul onderstaand formulier in.

* verplichte velden

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden